Pohujšanje v dolini Šentflorjanski je Cankarjevo najmanj razumljeno dramsko delo. Napisal ga je v začetku 20. stoletja (1907) v duhu boja za politično reorganizacijo takratne družbe. Boja proti županski oblasti, njegovim lobijem, tudi sprevrženosti. Kakor koli, mislim, da Vrhnika tega še nima. Mogoče bi moral Dobovšek še enkrat prebrati Cankarjevo dramo in stopiti v realen prostor. Potem bi ugotovil, da je Vrhnika že vsa prevetrena po dolgem in počez in čim bolj jo premikamo, bolj stopicamo na mestu. Vrhnika potrebuje dobrega gospodarja, ki bo znal ustvariti nova delovna mesta, ki bo znal od države izposlovati odškodnino za škodljive državne projekte, ki so vseskozi zavirali razvoj mesta: stečaj IUV, Kemis, tankovska brigada, radar, daljnovodi, plinovod, da ne naštevam naprej.

Spet ena nova stranka, si rečemo, ki ima visokoleteče cilje. Že videno. Še nedovoljene trgovine z orožjem nismo znali razrešiti. Sama teorija nas je bila, napisane knjige, pa nič od tega. Vseeno, Dobri državi želim vse dobro, če ji bo uspelo, ji bom čestital.

Vid Drašček, Vrhnika