Zavarovane osebe obveščamo, da so podatki o tem, katerega osebnega zdravnika si lahko izberejo, objavljeni na spletni strani ZZZS (https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/ioz/). Konkretno za izpostavljeni zdravstveni dom v Mariboru podatki kažejo, da 21 splošnih in otroških zdravnikov še ne dosega slovenskega povprečja v dejavnosti, 12 splošnih zdravnikov pa ne dosega 2100 glavarinskih količnikov. V celotni izpostavi Maribor pa 32 zdravnikov ne dosega slovenskega povprečja v dejavnosti in 17 zdravnikov ne dosega 2100 glavarinskih količnikov. To so torej zdravniki, ki si jih zavarovane osebe praviloma lahko izberejo.

Če bi zavarovane osebe imele težave pri izbiri osebnega zdravnika, naj se z vprašanjem oziroma pritožbo obrnejo na vodstvo zdravstvenega zavoda, kjer si želijo izbrati osebnega zdravnika, če pri tem ne bodo uspešne, pa na območno enoto ZZZS, kjer ima zdravnik oziroma zdravstveni zavod sedež. Na podlagi pritožbe bo ZZZS preveril, ali je bila kršena pogodba med zdravstvenim zavodom in ZZZS, ter temu ustrezno ukrepal.

Damjan Kos

sektor za informiranje in odnose z javnostmi pri ZZZS