Agencija za okolje bo morala vnovič, že petič odločati o izdaji okoljevarstvenega soglasja družbi Bežigrajski športni park za gradnjo na območju Plečnikovega stadiona. Ministrstvo za okolje je po prejemu pritožb odločilo, da odpravi aprila letos izdano okoljevarstveno soglasje.

Novico o odpravi soglasja je agencija na svoji spletni strani objavila danes – na točno deseto obletnico od ustanovitve družbe Bežigrajski športni park, v kateri so solastniki družba Jožeta Pečečnika Elektronček (prej GSA), Mestna občina Ljubljana in Olimpijski komite Slovenije. Komentarja Pečečnika, ki je direktor družbe Bežigrajski športni park, nam popoldne ni uspelo pridobiti. Prav tako čakamo še na komentar agencije za okolje.

Je projekt skladen z odlokom o varovanju Plečnikovih del?

Dokumenta ministrstva nam še ni uspelo pridobiti, je pa agencija za okolje na kratko povzela, kaj so bili vzroki za odpravo izdanega okoljevarstvenega soglasja. Okoljsko ministrstvo je agenciji med drugim očitalo, da ni ugotovila skladnosti projekta Bežigrajski športni park z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena. Na to je v svoji pritožbi opozarjalo pravobranilstvo, ki je pred časom pojasnilo, da so po njihovem mnenju »v izpodbijanem okoljevarstvenem soglasju v celoti spregledane omejitve in pogoji, s katerimi je predmetni kulturni spomenik varovan pred nedovoljenimi posegi«.

Dejstvo, da se je ministrstvo obregnilo ravno ob skladnost projekta z odlokom o varovanju Plečnikove dediščine, je zanimivo predvsem zato, ker je družba Bežigrajski športni park že marca 2011 od Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije pridobila kulturnovarstveno soglasje. Na agenciji za okolje so ob tem poudarili, da so aprila letos od kulturnega ministrstva ponovno pridobili mnenje, ki pravi, da je »nameravani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv in da je bilo za nameravani poseg že izdano kulturnovarstveno soglasje, ki je še vedno pravnomočno«, so povzeli na okoljski agenciji. Velja pa omeniti, da člani civilne pobude za ohranitev Plečnikovega stadiona v izvirni obliki že nekaj časa poudarjajo, da po njihovem mnenju kulturnovarstveno soglasje »grobo krši varstveni režim spomenika in nikoli ne bi smelo biti izdano«.

Ministrstvo je agenciji za okolje naročilo tudi, da mora zaradi velike časovne oddaljenosti od prejšnje javne razgrnitve in večkrat dopolnjenega poročila o vplivih na okolje pri ponovnem odločanju o izdaji okoljevarstvenega soglasja družbi Bežigrajski športni park znova javno razgrniti dokumentacijo, razpisati ustno obravnavo in šele nato odločiti. To bi utegnilo postopek odločanja še dodatno podaljšati.

Okoljska agencija bo morala petič presojati

Spomnimo, saga o izdaji okoljevarstvenega soglasja za gradnjo na območju Plečnikovega stadiona sega že v december 2010, ko je družba Bežigrajski športni park prvič zaprosila za izdajo tega pomembnega dokumenta. Agencija za okolje je soglasje najprej izdala, a ga je ministrstvo zaradi pritožb stanovalcev Fondovih blokov odpravilo. V drugem postopku odločanja je agencija izdajo soglasja zavrnila, a se je tokrat pritožil investitor in zadeva je po uspešni pritožbi na ministrstvu znova romala na agencijo za okolje.

Tudi v tretjem odločanju je agencija zavrnila izdajo soglasja, pritožbo Bežigrajskega športnega parka pa je zavrnilo tudi okoljsko ministrstvo, vendar je investitor na upravnem sodišču dosegel, da je zadeva znova pristala v agenciji za okolje. Ta je aprila letos nazadnje sklenila Bežigrajskemu športnemu parku vendarle izdati soglasje, a tudi tokrat ni šlo brez pritožb sosedov iz Fondovih blokov oziroma članov civilne pobude za ohranitev stadiona v izvirni obliki. S pritožbo na izdano soglasje pa se je v to zgodbo letos vpletlo še državno pravobranilstvo.