Uvodoma je treba poudariti, da je stališče Varuha človekovih pravic RS javno objavljeno kot stališče institucije in ne kot osebno stališče trenutne varuhinje Vlaste Nussdorfer. Očitek o nepoznavanju zadev in človekovih pravic je torej naslovljen na delo varuha kot institucije, v kateri 22 visokoizobraženih javnih uslužbencev letno obravnava preko 3500 različnih kršitev in nepravilnosti, njihovo letno poročilo pa je v obeh domovih slovenskega parlamenta, pa tudi v javnosti, sprejeto z veliko podporo in tudi pohvalami. Utemeljitev ocene vseh strokovnih delavcev pri varuhu za nepoznavalce človekovih pravic bi vendarle zahtevala kaj več od nekaj besed pavšalne kritike, ki deloma celo temelji na popolnoma napačnem razumevanju vsebine varuhovega sporočila.

Zasebna pobuda ne pomeni nujno uvajanja tržnih mehanizmov na vsa področja družbe, kar trdi kritik. Varuhovo stališče ne omenja gospodarske pobude iz 74. člena Ustave RS, temveč izhaja iz veljavne zakonske ureditve (zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja), ki dopušča tudi zasebne šole. Če je država dopustila možnost, da zasebne šole izvajajo tudi javno veljavne programe, je nerazumljivo, pa tudi nepošteno, da teh vsebin ne plača, čeprav jih priznava, nadzira, ureja itd. V tem primeru zasebni izvajalci namreč opravijo delo, ki bi ga sicer morala opraviti država prek javnih zavodov.

Ustavno sodišče RS je že leta 2015 ugotovilo, da je različno financiranje vzgojno-izobraževalnih programov, ki diskriminira zasebne izvajalce (priznava jim samo 85 odstotkov sredstev, ki jih za enako storitev prejmejo javni zavodi), neustavno, zato bi bilo treba kritične pripombe nasloviti na sodišče, ne pa na varuha, ki opozarja, da odločba ustavnega sodišča še ni uresničena. Ali se po sklepanju varuhovega kritika tudi Ustavno sodišče RS »ne spozna na človekove pravice« ali pa je zaradi ideološkega nasprotovanja določeni odločitvi najvišjega sodišča v državi mogoče poteptati oziroma ignorirati načelo spoštovanja pravne države?

Varuh človekovih pravic tega ne bo storil nikoli, zagotovo pa ne v času, dokler ga še vodi aktualna varuhinja, pa četudi se »ne spozna na človekove pravice«.

Nataša Kuzmič

svetovalka za odnose javnostmi varuha za človekove pravice