Analitiki so ocenili, da je kar 1460 zaposlenih odveč, če bi želeli sistem narediti učinkovit. To je skoraj petina od 7400 zaposlenih v skupini. V reviziji piše, da bi že na kratek rok lahko zmanjšali število zaposlenih za 832 in že to bi pomenilo več kot 50 milijonov evrov prihranka.

Revizija našteva tudi, da imajo SŽ za vzdrževanje infrastrukture po Sloveniji kar 26 lokacij, potrebovali pa bi jih največ deset. SŽ-Infrastruktura pa ima skladišča na kar 38 lokacijah po državi, v TransCare so ocenili, da bi z reorganizacijo zadostovala tri.

SŽ bi z ukrepi, ki jih predlagajo analitiki, lahko v nekaj letih prihranila več kot 84 milijonov evrov, od tega več kot 18 milijonov evrov že v letu dni. Pri potniškem prometu so Nemci ugotovili, da so vozovnice v Sloveniji pretirano drage. Poleg tega priporočajo, da bi 172 manjših postaj, kot sta denimo Hrpelje in Prestranek raje prepustili lokalnim skupnostim, ki bi jih oživile.