Nadobudni literati tudi v tem šolskem letu lahko urijo svoje pisateljske sposobnosti v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki. Med krompirjevimi počitnicami so začeli s serijo delavnic, ime pa so si sposodili iz črtice Ivana Cankarja Moje življenje. Poimenovali so jih Enajsta šola pod mostom danes. V organizaciji vrhniške izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) bodo šolarji med desetim in petnajstim letom ustvarjali vsak mesec, naslednjič drugega decembra.

Pod vodstvom pesnice in pisateljice Ane Porenta so se že igrali besedne igre in ustvarjali svoje prve literarne izdelke. Pišejo kratke zgodbe, pesmi, začrtali so literarni projekt, ki ga bodo dopolnjevali na naslednjih delavnicah, ko se jim lahko pridružijo tudi novi udeleženci. Namen delavnice ni, da bi otroke priganjali k literarnemu ustvarjanju, ampak želijo tiste, ki nekako ne vedo, kako bi pristopili k zadevi, spodbuditi in jim dati možnost, da začnejo pisati.

Cankar ima nadobudne naslednike

»Trudimo se, da bi tiste mlade, ki radi pišejo in berejo, pri tem spodbujali. Na prvem letošnjem srečanju smo po abecednem vrstnem redu iskali različne pojme, potem smo na te iste črke pisali sestavke. To je peljalo k ideji, da bomo oblikovali slovarček. Torej bomo za vsako črko abecede poiskali nek pojem, potem pa pisali sestavke. To bomo delali celo leto, nato pa izdali knjižico,« je vodja vrhniške izpostave JSKD Nataša Bergant Možina povedala, kako so zastavili literarni projekt.

Prihodnji literati so že na prvem srečanju pokazali veliko talenta. »Neverjetno je, kako so ustvarjalni,« je dodala vodja projekta. »Vsakič sproti nastajajo kratke zgodbe in pesmi. Skozi celotno leto se jih bo kar veliko nabralo. Prvi izziv je bil na črko l: listki, ki padajo z dreves. Ustvarjali smo sestavke, povezane s tem, lahko v simboličnem ali konkretnem smislu lista v naravi. To bo že prvi sklop, ki bo šel v zbir za končni izbor,« je rekla in dodala, da otroci zelo dobro vedo, kaj pomeni enajsta šola pod mostom, morda celo bolj kot odrasli.

»Ob tem jim takoj na misel pride Cankar in njegovi citati, ki so se jih naučili v šoli.« Cankarjevi nasledniki so tako seznanjeni, da je Enajsta šola pod mostom potekala pod mostom, čez katerega je speljana cesta iz Vrhnike proti Verdu in Borovnici. Cankar se je prav tam, kakor je pisal sam, naučil marsikaj, česar ni mogel spoznati nikjer drugje.