Med gradivom za prihajajočo sejo občinskega sveta občine Bohinj se je znašlo tudi potrjevanje komisije, ki naj bi preučila možnosti in pripravila izhodišča za prodajo občinskega deleža nepremičnine ob Bohinjskem jezeru. Kot je razvidno iz številk parcel, navedenih v gradivu, gre za lokal, katerega 52,5-odstotna lastnica je družina župana občine Franca Kramarja.

S komisijo do legalnosti in transparentnosti

Da se bo z morebitno prodajo lokala in njenimi pogoji ukvarjala posebna petčlanska komisija, je sklenila komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Pozvala je politične stranke in neodvisne liste, zastopane v občinskem svetu, da podajo predloge za imenovanje članov nove komisije. Glasovali so za vsakega posebej in sklenili, da bo novi komisiji predsedoval Bojan Traven (predlog Ekipe za prihodnost), sestavljali pa jo bodo še podpredsednica mag. Milena Cesar ter člani Mirko Jeršič (oba na predlog Franca Kramarja – Liste za Bohinj), Jerneja Potočnik (na predlog Ekipe za prihodnost) in Dušan Jović (na predlog Slovenske ljudske stranke). Komisijo v omenjeni sestavi mora potrditi še občinski svet, ki bo zasedal prihodnji teden, ustanoviteljica pa poziva občinsko upravo, naj komisiji zagotovi ustrezno tehnično in strokovno pomoč za nemoteno delovanje.

Vse skupaj naj bi se po neuradnih informacijah začelo na pobudo župana Franca Kramarja za nakup preostalega deleža lokala, torej 47,5 odstotka, ki je še v lasti občine. Župan se iz postopkov izloča in dogajanja vse do konca ne želi komentirati. Bojan Traven, ki naj bi novi komisiji predsedoval, pa zagotavlja, da bo ta poskrbela, da bodo vsi postopki, ne glede na končno odločitev o prodaji in ne glede na morebitnega kupca, skladni s predpisi in transparentni. »Predvidevamo, da bo proces razmeroma dolgotrajen in da si bomo pomagali tudi z zunanjimi pravnimi strokovnjaki,« napoveduje.

Ukvarjali se bodo z občinskim, ne z »županovim« deležem

Traven zagotavlja še, da se bo nova komisija, če jo bo občinski svet potrdil, ukvarjala zgolj z deležem lokala, ki je še v lasti občine, medtem ko se do deleža, ki županovi družini že pripada, ne bo opredeljevala. Sam ne nasprotuje zakoniti in transparentni prodaji občinske lastnine, prav Travnova svetniška skupina Ekipa za prihodnost pa je septembra lani na izredni seji občinskega sveta želela razpravljati o tem, ali je župan oziroma njegova družina leta 2013 zakonito postala večinski lastnik občinskega lokala. Razprave na seji ni bilo, ker se je koalicija ni udeležila, zato občinski svet ni bil sklepčen.

Leta 2013 je občinski svet po dolgi in glasni razpravi potrdil predlog Kramarja oziroma njegove soproge, da bi se njuna 25-letna vlaganja v gostišče pretvorila v 52-odstotni lastniški delež objekta. Po cenitvi je bilo namreč gostišče vredno 230.000 evrov, brez njunih vložkov pa bi bila njegova vrednost zgolj 110.000 evrov. Kot je takrat pojasnila pravnica občine, najemnikoma solastniški delež pripada v skladu z dodatkom k najemni pogodbi, ki je bil sprejet že tri leta pred tem.

Prav ta aneks je nekatere svetnike tako razburil, da so želeli s pomočjo pristojnih inštitucij preveriti, ali se za njim skrivajo znaki korupcije. Julija lani je policijska uprava Kranj kazensko ovadbo zoper župana Kramarja zaradi suma kaznivega dejanja napeljevanja k storitvi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic posredovala okrajnemu državnemu tožilstvu. To pa je sporočilo, da jo je avgusta letos zavrglo.