Od 17. do 24. novembra poteka kampanja evropski teden testiranja na HIV s sloganom Testiraj. Zdravi. Prepreči. Pravočasno testiranje na HIV in takojšnje zdravljenje pomeni boljše izide zdravljenja.

Iz nekaterih držav Evrope prihajajo spodbudni podatki o padanju števila novih diagnoz okužbe s HIV. Tudi v Sloveniji v letu 2017 pričakujemo nižje število novih diagnoz okužbe s HIV v primerjavi z letom 2016. Predvideva se, da je to posledica večletne sistematične kombinirane preventive, predvsem pogostejšega testiranja med najbolj ranljivimi skupinami in takojšnjega zdravljenja. Varna in odgovorna spolnost ter uporaba kondoma ostajajo temelj preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV.

Kje se lahko testirate?

Testiranje je v Sloveniji dobro dostopno. Na voljo so številne možnosti. Zaupno testiranje pri izbranem zdravniku je najenostavnejše in za pacienta in zdravnika ne pomeni dodatnih stroškov.

Anonimno brezplačno testiranje na HIV je na voljo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vsak ponedeljek med 12. in 14. uro. V tednu testiranja, od 17. do 24. novembra (od 14. do 15. ure v ambulanti 5) bo na tem mestu potekalo okrepljeno testiranje na HIV, obenem pa se lahko testirate tudi na okužbo z virusoma hepatitisa B in C.

Za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, poteka redno tedensko testiranje s svetovanjem na sedežu društva Legebitra in občasno mobilno testiranje s svetovanjem na terenu po vsej Sloveniji. Tu se lahko obenem testirate tudi na gonorejo, sifilis in okužbo z virusoma hepatitisa B in C. Termine sproti objavljajo na spletni strani www.kajisces.si.

Testiranje pa je možno tudi na drugih, posebnih testirnih mestih po vsej Sloveniji (http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/obvladovanje_nalezljivih_bolezni/hivaids/preprecevanje_hiv_in_drugih_spolno_prenosljivih_okuzb/testirna_mesta_za_okuzbo_s_hiv/).

Kdaj je smiselno, da se testirate?

Če menite, da ste se izpostavili okužbi s HIV;

če ste moški in ste kadar koli imeli spolne odnose z moškimi;

če ste kadar koli imeli spolne odnose z osebo, ki ponuja spolne storitve proti plačilu;

če ste si kadar koli injicirali droge;

če ste kadar koli imeli spolno prenosljivo okužbo;

če imate znake in bolezenske težave, ki kažejo na okužbo s HIV.

Koga naj testira zdravstveno osebje?

Testiranje na okužbo s HIV v okviru zdravstvenega varstva je najbolj smiselno:

pri pacientih z znaki in bolezenskimi težavami, ki kažejo na okužbo s HIV;

pri pacientih ambulant za spolno prenesene okužbe;

pri osebah z okužbami, ki kažejo na tvegano spolno vedenje;

pri osebah, ki si injicirajo droge;

pri osebah z okužbami, ki so povezane z injiciranjem drog.

Testiranje je treba omogočiti tudi vsem, ki zanj zaprosijo, ker menijo, da so se izpostavili tveganju, sporočajo pri ministrstvu za zdravje. lo