Proces poteka na način, da po izdaji eNapotnice, ki jo lahko izdata tako osebni zdravnik kot specialist sekundarne ravni (brez vračanja k osebnemu zdravniku), ta že tudi naroči pacienta v treh korakih. V praksi smo tu postavljeni na realna tla, da ne zdravniki ne njihove sestre tega ne želijo izvajati. Če pacienta ne naroči že zdravnik, ima pacient na voljo stran za elektronsko naročanje, dostopno prek https://zvem.ezdrav.si, kjer se s številko eNapotnice (koda, ki jo omenja bralec) k izbranemu izvajalcu naroči sam. Na koncu procesa naročanja pacient dobi potrdilo o točnem datumu in uri naročila. Določeni izvajalci pa želijo ohraniti tako imenovano »triažo«, zato v tem primeru pacient dobi le okvirni termin, o točnem datumu in uri v okvirnem terminu pa ga izvajalec obvesti naknadno.

Z uvedbo eNapotnice aprila 2017 elektronsko naročanje na opisani način ni bilo omogočeno za vse storitve, predvsem zato, da se izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogoči postopno urejanje in prilagajanje na nov način dela, in glede na dejstvo, da se pacienti »sami« naročajo v čakalne sezname. Po preteku prehodnega časa, predvidoma januarja 2018, bo elektronsko naročanje omogočeno za vse zdravstvene storitve, pri katerih pacient dejansko prejme napotnico za to storitev. Čas uveljavitve je povezan z novo verzijo šifranta zdravstvenih storitev, ki ga pripravlja NIJZ.

Obveščamo vas, da so izvajalci dobili jasna navodila, da za naročanje pacienta zadoščata številka eNapotnice in številka ZZZS. Zahteva po še dodatnem skeniranem potrdilu eNapotnice je zato nedopustna in vas prosimo, da nas o konkretnem izvajalcu, ki tako prakso izvaja, obvestite.

Glede predloga, da bi po izdaji napotnice pacienta kar avtomatsko naročili k izvajalcu z najkrajšo čakalno dobo, pa moramo pojasniti, da zakon o pacientovih pravicah določa pacientovo pravico do izbire izvajalca, ki bi mu jo s takim razporejanjem kršili.

Ob odzivu gospe Gerbec iz Oftamed, d. o. o., pa lahko izrazimo predvsem obžalovanje, da kot izvajalec na sekundarni ravni še ni izkoristila prednosti, ki jih eNaročanje prinaša.

Glede števila klikov za eNapotnico dajemo v razmislek informacijo, da je bilo samo septembra na celotnem območju Slovenije vpisanih več kot 282.000 elektronskih napotnic, največ 18. septembra, ko jih je bilo v samo enem dnevu 15.392. Menimo, da je ta številka dovolj zgovorna in demantira navedbe o vsesplošni težavnosti vpisa eNapotnice. Vsekakor izdaja prve eNapotnice ne more biti vzorčni primer, koliko časa in klikov vzame oblikovanje eNapotnice.

Za nepravilno prikazane čakalne dobe je odgovoren vsak posamezen izvajalec, tudi Oftamed. Čakalne sezname mora upravljati, to pomeni urejati in vpisovati paciente, tako da prikazana čakalna doba, ki jo centralni sistem pridobi iz informacijskega sistema posameznega izvajalca, vsako uro ustreza dejanskemu stanju. S prikazovanjem napačne čakalne dobe izvajalec krši tudi zakonska določila, predvsem pa nedopustno zavaja paciente. Zato to priložnost izkoriščamo za vnovičen poziv izvajalcem, tudi Oftamedu, da začnejo ambulante izkoriščati prednosti, ki jih sistem ponuja. Zlasti pa, da omogočijo naročanje pacientov na urnik – torej na točne dneve in termine. Prvi pogoj za urejene in natančne čakalne sezname pa je, da vnaprej predvidijo število delovnih dni in ur na teden oziroma mesec, število prvih pregledov na dan, vnašanje morebitnih načrtovanih odsotnosti zdravnika zaradi dopusta ali iz drugih razlogov. Kot je razvidno s strani https://cakalnedobe.ezdrav.si, zdaj Oftamed po lastni odločitvi naročila pacientov sprejema na način, ko mora vsako napotnico pregledati, določiti termin in pacienta naknadno obvestiti.

Glede navedb o nekompetentnih pacientih, ki naj ne bi znali povedati niti svoje telefonske številke, pa ocenjujemo, da gre za podcenjevalen odnos do pacientov.

Z veseljem smo na voljo še za dodatna pojasnila in upamo, da bo čim več izvajalcev v čim krajšem času v dobro pacientov upoštevalo zgoraj navedena pojasnila.

Črt Kaker

služba za odnose z javnostmi Ministrstva za zdravje Republike Slovenije