Lex Agrokor, s katerim se je Hrvaška oblast lotila obvladovanja velikih dolgov Skupine Agrokor, po ugotovitvah ljubljanskega okrožnega sodišča ne spoštuje načela enakega obravnavanja upnikov. Način izvedbe prestrukturiranja Agrokorja, ki ga je izbrala Hrvaška – tako imenovana materialna konsolidacija – namreč izenačuje upnike, ki so v različnih položajih.

Bo Sberbank tožil za Mercator?

Po lex Agrokor bodo namreč upniki, ki imajo terjatve do bolje stoječih delov Agrokorjevega konglomerata, poplačani slabše, kot bi bili sicer, tisti upniki, ki imajo terjatve do slabših podjetij znotraj skupine Agrokor, pa bodo poplačani bolje, kot bi bili sicer. To je v nasprotju s slovensko insolvenčno zakonodajo in ker ima Agrokor tako upnike kot premoženje tudi v Sloveniji, ljubljansko okrožno sodišče ni priznalo veljavnosti lex Agrokor za Slovenijo. Dnevnik je o taki odločitvi sodišča na podlagi neuradnih informacij poročal prejšnji teden.

Sodišče je sklep sprejelo na podlagi pritožbe ruske banke Sberbank oziroma njene slovenske podružnice. Sberbank je Agrokorjeva upnica in si prizadeva pridobiti delnice slovenskega podjetja Mercator, ki je med tistimi deli Agrokorja, ki poslujejo bolje. Če bi v Sloveniji veljal lex Agrokor, bi lahko Agrokorjev izredni upravitelj Ante Ramljak prodal Mercator in izkupiček razdelil vsem upnikom, pravi profesor na ljubljanski pravni fakulteti Miha Juhart. Zdaj je najverjetneje, da bo Sberbank poskušala po sodišču pridobiti večji delež Mercatorja. 18,53 odstotka delnic, ki so bile v lasti Agrokorjeve nizozemske družbe Agrokor B. V., je zasegla že pred časom.

Pritožbo proti veljavnosti lex Agrokor v Sloveniji je vložila tudi slovenska vlada, vendar jo je sodišče zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrnilo. Vlada je trdila, da bi lex Agrokor negativno vplival na suverenost, varnost ali javno korist Slovenije. Sodni senat je pojasnil, da je varuh javnopravnih koristi že sodišče, in sicer po uradni dolžnosti. Če bi vladi priznalo pravni interes, »bi prišlo do pomešanja vlog v tem postopku«.

»V vsakem primeru je cilj, ki smo ga zasledovali, dosežen,« je po poročanju STA danes dejal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. »Odločitev sodišča po mojem mnenju stabilizacijo Mercatorja omogoča na hitrejši in učinkovitejši način.« Dejal je, da o prihodnjih potezah Sberbank ne more govoriti, je pa priznal, da pa bodo lahko zdaj upniki Agrokorja zahtevali poplačilo iz Agrokorjevega deleža v Mercatorju.