Nasilni dejanji nad dvema učencema, ki ju je nedavno zagrešil učenec osnovne šole Cvetka Golarja iz Škofje Loke, sta v zadnjih dneh sprožili vrsto odzivov in ugotavljanj, kdo je ob teh problemih ravnal neustrezno.

Najprej se je oglasila občina Škofja Loka, ki je poudarila, da je vzdušje na osnovnih šolah »tovariško« in ni občutkov ogroženosti. Kot so sporočili javnosti, si vsi prizadevajo, da bi nasilje med vrstniki z ustreznimi odzivi preprečevali ali opozorili nanj. Pri tem je občina v svoji izjavi za javnost obsodila ravnanje članov sveta šole, ki naj bi napadli vodstvo šole oziroma ravnali neprimerno.

Ni bilo treba dolgo čakati na odziv, ki ga je v imenu sveta šole oziroma tistih, ki naj bi napadli vodstvo šole z ravnateljico Karlo Krajnik na čelu, posredovala Hijacinta Klemenčič. Nato pa je sledilo tudi javno pojasnilo šole na njeni spletni strani, na kateri vodstvo zavrača verbalne napade in dodaja, da postopek ni potekal skladno s poslovnikom sveta staršev, ki naj bi prekoračil svoje pristojnosti.

Šola nima pristojnosti, da izključi problematičnega otroka

»Starši pozabljajo, da ustava vsakomur jamči pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja, šola pa nima pristojnosti, da bi kar izključila problematičnega otroka, ampak se morajo o tem izreči pristojni organi,« opozarja ravnateljica Karla Krajnik, ki jo je zmotilo zasmehovanje s strani članov sveta staršev in odsotnost volje, da bi resnično iskali skupne rešitve. Pred dogodkoma (eden v prostorih šole, drugi na avtobusni postaji) si ne zatiskajo oči in so se problematike lotili resno in odgovorno, pravi ravnateljica. Medtem nasilni učenec šole ne obiskuje več, anketa pa je pokazala, da se učenci na šoli vendarle počutijo varne.

Morali bi obvestiti policijo

»Mi se z izjavo, ki jo je javnosti posredovala občina Škofja Loka, ne strinjamo, ker ne vsebuje vseh dejstev,« pa poudarja Hijacinta Klemenčič iz sveta staršev. Po njihovi oceni namreč vodstvo šole ni ravnalo ustrezno, ker ni že ob prvem incidentu obvestilo policije in centra za socialno delo, kar bi bilo nujno glede na težo prekrška. Svet staršev se je sestal po drugem napadu istega učenca, ko je tekla kri. Opozorili so na ravnanje vodstva šole, po njihovem prepričanju pa ni šlo za noben verbalen napad na ravnateljico, z izredno sejo sveta so pač samo izpolnjevali svojo osnovno nalogo ter s tem tudi želeli pomagati ob neljubih dogodkih, ki jih ne gre »pometati pod preprogo«. Pričakujejo opravičilo občine Škofja Loka zaradi javne izjave, kjer naj bi bile napisane netočnosti oziroma je bilo ravnanje sveta staršev prikazano zmotno.

Medtem ko so starši ob dogajanju prizadeti, so na šoli prepričani, da so storili vse, kar je v njihovi moči in jim dovoljuje zakonodaja. Na občini pa so z odzivom na dva v javnosti že odmevna primera obenem poudarili, da na vseh osnovnih šolah delujejo preventivno glede medvrstniškega nasilja. Kot dodaten ukrep pa bodo v marcu prihodnje leto izvedli strokovne delavnice za šolarje in učitelje pod skupnim imenovalcem »Ne-nasilen«, celoten program odziva na nasilje na šolah pa bo potekal vsako leto.