Analize kažejo, da na območju Brežic iz pip teče ena najbolj kakovostnih voda na Slovenskem. Leta 1984 so v Glogovem Brodu pri Artičah izvrtali dvesto metrov globoko črpalno vrtino z zmogljivostjo črpanja iz vodonosnika šestdeset litrov na sekundo. Do danes na tem vodnem viru niso imeli težav z oporečnostjo ali oskrbo z vodo, niti v najbolj sušnih mesecih. Zato so sklepali, da zemeljske globine skrivajo še več kakovostne pitne vode.

»Ker je bila vrtina zgrajena iz navadnih jeklenih cevi, smo se odločili, da izvrtamo novo vrtino, ki bi zagotovila zanesljiv vodni vir tudi prihodnjim generacijam. To je naše bogastvo,« pravi Darko Ferlan, vodja sektorja gospodarskih javnih služb v javnem podjetju Komunala Brežice. Nova vrtina, za katero je občina vseh 520.000 evrov zagotovila sama in so jo zgradili jeseni 2015, letos pa zanjo pridobili še uporabno in vodno dovoljenje, je tako po besedah brežiškega župana Ivana Molana ena pomembnejših naložb za dolgotrajno oskrbo občine s pitno vodo.

Zaloge pitne vode niso omejene

Vodnjaka v Glogovem Brodu imata skupno zmogljivost 130 litrov na sekundo ter dovoljeni odvzem 3,910.000 kubičnih metrov vode na leto. Gre za edinstven vodni vir z izjemno kakovostno, bakteriološko in kemično brezhibno vodo, pravi Ferlan. »Zaloge so najbrž neomejene, kajti količine vode so zares enkratne. Ko smo leta 1986 pognali vrtino, so analize pokazale, da je voda stara nekaj tisoč let, saj v sebi ni imela več naravne radioaktivnosti.«

Zajetje leži na tako imenovani brežiški terasi, kjer so se v pradavnini mešali sloji prodnih in glinenih nanosov in oblikovala se je izjemna naravna zaščita pitne vode, ki jo črpajo iz globine 200 metrov. Komunala Brežice oskrbuje večji del občine s pitno vodo prav iz zajetja Glogov Brod. Vodno dovoljenje jim omogoča črpanje 130 litrov vode na sekundo. Potrebe trenutno niso tako velike, a kot pravi Ferlan, je pomembno, da so zagotovili zalogo pitne vode za prihodnost.

Ozaveščajo o zdravi pitni vodi

Kot dodaja Aleksander Zupančič, direktor brežiške komunale, že leta z akcijo Zdravo – bolj zdravo – voda iz pipe ozaveščajo občane in podjetja o kakovosti brežiške pitne vode in njeni precej nižji ceni v primerjavi z ustekleničeno. »Za 70 centov dobimo iz pip kubični meter izjemno kakovostne vode. V primerjavi s ceno v drugih občinah je naša med nižjimi, kakovost pa odlična.«

Brežiška komunala skrbi za sedem vodooskrbnih območij oziroma sistemov. Največji je s 432 kilometri omrežja brežiški, ki zajema pitno vodo iz dveh aktivnih virov, poleg Glogovega Broda še iz vira Prilipe, ter treh rezervnih. Vodnih virov v občini, ki jih upravlja Komunala Brežice, je dvanajst. Vsa vodooskrbna območja skupaj obsegajo 10.600 priključkov, 670 kilometrov omrežja in 97 objektov. Komunala Brežice tako z vodo oskrbuje 91 odstotkov prebivalcev občine.

V Komunali za prihodnja leta napovedujejo zamenjavo vseh salonitnih cevovodov in zagotovitev dodatne akumulacije vodooskrbnega sistema Brežice ter iskanje novih, rezervnih vodnih virov.