Za večinski delež v Gorenjski banki naj bi se neuradno potegovala sklad Apollo, ki je lastnik Nove KBM, Poštne banke in nekdanje Raiffeisen, ter srbska AIK, ki ima v Gorenjski banki več kot 20-odstotni delež.

Težava naj bi bila neuradno ta, da sta oba za delnico banke ponudila manj od likvidacijske cene delnice, oblikovane pri 298 evrih in ki jo je leta 2015 Sava naročila v prisilni poravnavi.

Po navedbah Siola, naj bi Sava letos naročila novo cenitev, saj je poslovanje banke nad načrti. Ta je vrednost delnice Gorenjske banke določila višje, približala naj bi se vrednosti 350 evrov za delnico.

Če bi Sava, ki je v prisilni poravnavi, delnice prodala pod likvidacijsko ceno, bi s tem ustvarila izgubo. V to pa ne bi privolili njeni upniki na čelu z državo in finančnim skladom York, dodaja portal.