V štirih nizkoenergetskih objektih ob Ježkovi ulici Stanovanjski sklad Republike Slovenije ponuja 48 dvosobnih, 40 trisobnih in 14 štirisobnih stanovanj. Vsakemu stanovanju pripadajo tudi balkon, shramba in dva parkirna prostora v podzemni garaži, vendar je treba dodati, da se vsa stanovanja oddajajo neopremljena. Za najem bodo morali izbrani najemniki plačevali stroškovno najemnino, ki je nekoliko višja od neprofitne, prav tako pa bo ta odvisna od kvadrature stanovanja. Vodstvo sklada je za mesečno najemnino določilo 6,5 evra na kvadratni meter uporabne površine stanovanja in 3,25 evra na kvadratni meter za površino balkona, shrambe in parkirnih prostorov. To pomeni, da bo za dvosobno stanovanje treba vsak mesec odšteti od 436 do skoraj 500 evrov. Trisobna stanovanja bodo oddali za od 546 do 600 evrov in štirisobna za od 673 do 729 evrov.

Prijave za najem lahko zainteresirani oddajo od 15. novembra do vključno 15. decembra. Na skladu računajo, da se bodo prvi najemniki v nove domove za nedoločen čas lahko vselili konec januarja 2018, saj bo prvi izbor najemnikov potekal predvidoma 11. januarja. Do takrat morajo kot dokazilo za resnost ponudbe prosilci vplačati 500 evrov na skladov transakcijski račun, za tem pa bo treba primakniti še šest mesečnih najemnin kot varščino.

V javnem pozivu za oddajo stanovanj je določeno, da bodo imele prednost mlade družine, v katerih vsaj en otrok ni še šoloobvezen, družine z osnovnošolskimi otroki in seveda družine z več otroki, predvsem pa bodo v prednostnem položaju družine, ki bodo dokazale, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma da nimajo tega vprašanja zadovoljivo rešenega. Obvezno bo moral vsak prosilec navesti zneske zadnjih treh izplačanih neto plač, sicer pa je sklad za zgornjo mejo neto dohodka določil 2060 evrov za eno osebo, 2575 evrov za dva, 3245 evrov za tri in 3811 evrov za štiri člane.

Pred iztekom razpisa bo možen tudi ogled vzorčnih stanovanj v Zelenem gaju. Za to so določili dva datuma, 20. in 24. november, in sicer med 8. in 16. uro. Vsi, ki bi se ogleda želeli udeležiti, se lahko prijavijo na elektronski naslov ssrsinfo@ssrs.si, medtem ko bodo na skladu na vsa vprašanja odgovorili na telefonski številki 01 47 10 500. Razpisna dokumentacija in podrobni tehnični opisi soseske so na spletni strani www.ssrs.si.