Precej prahu je v javnosti, še zlasti pa med zdravniki in predstojniki oddelkov celjske bolnišnice, povzročila za sredo prihodnji teden napovedana seja sveta tega javnega zavoda. Na njej naj bi namreč članice in člani, s predsednikom Andražem Jakljem na čelu, glasovali tudi o razrešitvi poslovnega direktorja bolnišnice Marjana Ferjanca.

Jakelj: Izjav ne dajemo

Kot smo prvi poročali v Dnevniku, Ferjancu člani sveta očitajo, da bolnišnica še vedno nima sprejetega finančnega načrta za letošnje leto, inšpektor za javni sektor pa naj bi ob preverjanju naključno izbranih zaposlenih v nezdravstveni dejavnosti odkril več nepravilnosti pri prevedbi plač. Ferjanc se je na očitke odzval in jih demantiral, hkrati pa opozoril, da tudi predsednik sveta zavoda Jakelj krši protokol, saj je postal oktobra direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož, a hkrati še naprej zaseda stolčke v svetih zavodov v kar treh bolnišnicah – celjski in jeseniški ter ljubljanskem UKC. Očitke smo seveda želeli preveriti pri Andražu Jaklju, hkrati pa smo mu zastavili še nekaj drugih vprašanj, vezanih na izjave, ki smo jih slišali iz Ferjančevih ust. Jakelj se je odzval in sporočil, da bo na nekatere očitke, ki letijo nanj, odgovoril do petka, včeraj pa je sporočil, da so se »na sestanku z gospodom Ferjancem dogovorili, da izjav za javnost ne bodo dajali.« In tako bo, predvidevamo, vse do seje sveta, ki bo v sredo.

Predlog za razrešitev gre na vlado

Kako je mogoče in ali ni nezakonito, da Jakelj kljub temu, da je že dober mesec direktor ormoške psihiatrične bolnišnice, še vedno zaseda stolčke v treh svetih javnih zavodov, smo vprašali ministrstvo za zdravje. Pojasnili so, da protokol o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je država, določa pogoje, ki jih morajo imeti kandidati za predstavnike ustanovitelja v teh svetih javnih zavodov.

»Protokol določa, da kandidat na dan prijave ne more biti nekdo, ki je direktor v drugem javnem zdravstvenem zavodu. Ker je Andraž Jakelj postal direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož v času, ko je že bil imenovan v svet zavoda UKC Ljubljana, Splošno bolnišnico Jesenice in tudi Splošno bolnišnico Celje, v tem delu protokol ni bil kršen. Lahko pa se pojavi dvom o njegovi nepristranskosti in možnost nasprotja interesov, zato je že podal odstopno izjavo v vseh treh svetih javnih zdravstvenih zavodov, kjer je imenovan kot predstavnik ustanovitelja. Vlada RS je na četrtkovi seji Jaklja že razrešila kot člana sveta UKC Ljubljana, naše ministrstvo pa bo vladi posredovalo tudi predlog za njegovo razrešitev tako iz sveta celjske kot tudi jeseniške bolnišnice,« je za Dnevnik pojasnil Črt Kaker iz službe za odnose z javnostmi na ministrstvu za zdravje.

Hkrati je dodal še, da je svet zavoda celjske bolnišnice na drugi redni seji sveta zavoda seznanil direktorja celjske bolnišnice z razlogi za njegovo razrešitev, za katere ima direktor 15 dni časa, da se o njih izjasni. Rok za to pa se izteče ravno v sredo, 15. novembra, ko je sklicana tretja redna seja, na kateri naj bi člani sveta razrešili Ferjanca z mesta direktorja. A bo ta imel, pravijo na ministrstvu, še pred tem možnost, da članom odgovori na vse očitke in razloge za njegovo razrešitev.

Ferjanc pa je prepričan, da je v ozadju, če bo do razrešitve prišlo, politika, saj je kar pet članov sveta predstavnikov vlade. To so poleg Jaklja še Jožef Zimšek, dr. Branko Gabrovec, Barbara Tiselj in Anica Užmah. Preostali štirje so Mirjana Pustatičnik, predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Aljoša Košak, predstavnik Mestne občine Celje, predstavnika zaposlenih pa sta Sebastjan Ašenberger in Matej Velenšek.