V podjetjih se nemalokrat dogaja, da ne dosega želenih uspehov prav zaradi neprimerne komunikacije. Ne le da se pretok informacij z vrha navzdol prekine, komuniciranje vodij s sodelavci je avtokratsko, usmerjeno v delegiranje nalog, izključevalno, daleč od dialoga, na predloge ali komentarje se odzivajo impulzivno in neodgovorno brez pravega premisleka. V takih primerih sodelavci hitro izgubijo voljo do aktivnega sodelovanja, vzbuja se slaba volja, stres, ekipa postane neučinkovita in nemotivirana, da ne govorimo, da na tak način podjetje dobesedno meče denar skozi okno. Izhod je sprememba v načinu komuniciranja – v smeri sodelovanja, vključevanja, odprtosti za drugačnost, kar tudi vključuje uporabo besed in besednih zvez, ki spodbujajo sodelovanje in ga ne zavirajo, spodbujajo komunikacijo, da se dosežejo zastavljeni cilji. Če cilja nismo dosegli, potem poiščimo učinkovitejšo pot.

Vzrok za slabši rezultat poiščimo v sebi brez iskanja drugih krivcev ali okoliščin zunaj nas. Pri tem nam lahko zelo pomagajo različne tehnike, ki se jih lahko naučimo in nam pomagajo, da izboljšamo naše komunikacijske sposobnosti. Te vključuje tudi NLP – nevrolingvistično programiranje. NLP je mogočen, izjemno učinkovit kompetenčni trening mehkih veščin za treniranje uma in upravljanje s čustvi, s katerim lahko v kratkem času posameznik močno izboljša svoje življenje na vseh ključnih področjih: komunikacija in motivacija, partnerstvo, samopodoba in družinski odnosi… Z NLP si začne postavljati jasne osebne in poslovne cilje ter se jih nauči hitro in učinkovito dosegati ali celo presegati.

Slovensko društvo za nevrolingvistično programiranje organizira naslednji konec tedna v Ljubljani dvodnevni 2. NLP kongres, ki ga je naslovilo Prisluhnimo prihodnosti. Avtorji bodo predstavili dobre prakse komuniciranja in sodelovanja za osebni razvoj ter učinkovito timsko delo.

Zgled med podjetniki je zagotovo lahko Anton Kisovar, direktor žalskega podjetja Tehnos, ki je bilo nedavno prepoznano za zlato gazelo 2017. Vrata njegove pisarne so ves čas odprta, pogovori v sejni sobi potekajo ob odprtih vratih. Nimamo skrivnosti. Menedžer ne more pričakovati, da bodo sodelavci, ki se ne strinjajo, tiho. Poslušati moraš, kaj je dobro in kaj ni dobro. Ljudje morajo povedati svoje mnenje in to lahko naredijo samo v okolju, kjer so sproščeni in kjer vlada zaupanje. Res pa je, da ne dopuščam, da po končanem projektu kritizira nekdo, ki s svojimi predlogi prej sploh ni sodeloval. Ne dovolim neargumentiranega kritiziranja, ker je žaljivo. Lahko pa nekdo predlaga rešitev, ki je prej ni videl.«

V podjetjih z vodji veliko dela Miha Bavec, trener NLP in osebni coach, ki je delavnico na kongresu naslovil Sedem korakov do večje proaktivnosti pri drugih. »Prav kompetence vodij so vezane na komunikacijske veščine. Brez njih skupina ne more biti dobro delujoča in s tem tudi učinkovita. V participativnih okoljih je poleg odlične organizacijske klime očitna posledica prav učinkovitost, ki je v globalni konkurenčnosti še kako pomembna,« poudarja Bavec. Ali povedano nekoliko drugače – nizka dodana vrednost lahko govori tudi o neprimernih odnosih v podjetju. jpš