Največ denarja, nekaj več kot četrtino oziroma 571.000 evrov, bodo razdelili prek javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov, ki se bo končal konec meseca oziroma 30. novembra. Do 6. decembra bodo na drugi strani zbirali prijave na razpis za sofinanciranje mladinskih raziskovalnih projektov, otroških prostočasnih aktivnosti, počitniških varstev in dopolnilnih dejavnosti s področja tehnike in eksperimentiranja. Isti datum je prav tako rok za prijavo na razpis za sofinanciranje dejavnosti za predšolske otroke; za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti, ki ima na razpolago 293.000 evrov, in za sofinanciranje projektov naravovarstvenih nevladnih organizacij. Za razvoj podeželja in za delo podeželskih lokalnih društev bo mestna občina namenila 200.000 evrov, za mladinski sektor pa 450.000 evrov. Dodatnih 52.000 evrov so predvideli še za sofinanciranje mreže mladinskih centrov v Ljubljani in postavili tudi rok za prijavo - prvi december.