V nedeljo je minilo pet let, odkar je prebivalce ob strugi reke Drave doletela stoletna katastrofa. Poplave so hudo prizadele tudi kmetijo Dobnik v Zlatoličju. »Voda nam je popolnoma uničila približno deset hektarjev kmetijskih površin,« se spominja Darko Dobnik. »Pretok Drave je bil toliko povečan, da si je stara struga reke naredila novo strugo čez naše najboljše kmetijske površine, skopala je dva metra veliko kotanjo in nam odplaknila ornico. Poleg tega nam je uničila približno tristo kubičnih metrov koruzne silaže in okroglih bal.«

Zakonca Dobnik sta dva izmed več kot sto slovenskih državljanov, pravnih oseb in lokalnih skupnosti, ki so vložili odškodninske tožbe zoper avstrijskega upravljalca hidroelektrarn na Dravi. Od družbe Verbund Hydro Power skupaj s sotožnikom Alešem Kacem terjata dobrih 200.000 evrov odškodnine. Zastopa jih skupina štirih odvetnikov pod vodstvom Franza Serajnika, ki je prevzela približno 50 tožb zoper Verbund v skupnem znesku približno 4,2 milijona evrov, v katerega niso vštete še pripadajoče obresti.

Najprej Slovenj Gradec, nato Maribor

V Avstriji vsi postopki že nekaj časa mirujejo, saj sodišča čakajo na razplet kazenskega postopka. Pravde na slovenskih sodiščih pa so obstale letos spomladi. Odvetniki Verbunda so namreč izpostavili tveganje, da bi o isti zadevi odločala avstrijska in slovenska sodišča ter bi morebiti sprejela nasprotne si odločitve, ki bi zato postale neizvršljive in nezdružljive.

O tako imenovani torpedo tožbi je odločalo mariborsko višje sodišče in nedavno presodilo, da postopki v Avstriji in Sloveniji niso sorodni in da se lahko pravde nadaljujejo. Mariborska okrožna sodnica Urška Kežmah je nemudoma razpisala več narokov za glavno obravnavo. Najprej so prišli na vrsto spisi v Slovenj Gradcu, kjer šest oškodovancev terja skupno 354.000 evrov odškodnine, včeraj pa so se tri zadeve zvrstile v Mariboru. Prvi na seznamu je bil tožbeni zahtevek zakoncev Dobnik, ki sta, tako kot vsi drugi tožniki, prepričana, da je Verbund odškodninsko odgovoren, ker je bistveno povečal učinek poplav 5. novembra 2012. Kritično naj bi povečal pretok Drave s tem, ko je nenadno izpustil ogromne količine vode iz svojih akumulacijskih jezer.

»Iz gradiva ni razvidno, da bi škoda nastala zaradi novembrskih poplav, predvsem pa še zmeraj ni pojasnjeno, kako je tožeča stranka ocenila posamezne škodne postavke. Zato jih prerekamo,« je dejal Matej Brajnik, odvetniški kandidat iz odvetniške družbe Andrić, ki zastopa Verbund.

»Neutemeljene so navedbe tožene stranke,« mu je odvrnil odvetnik Igor Virant. »Obseg škode in vse elemente odškodninske odgovornosti smo pojasnili podrobno in izčrpno. Podana je objektivna in subjektivna odgovornost za nastanek poplave in škode na nepremičninah in premičninah tožečih strank.«

Najprej bo spisala vmesno sodbo

Kežmahova je zatem napovedala, da bo najprej razčistila temelj tožbenega zahtevka in izdala vmesno sodbo, šele nato pa bo odločala o višini morebitne odškodnine. Je pa že opravila poizvedbe, kdo v Sloveniji bi znal spisati izvedensko mnenje. Edini izvedenec za področje hidrologije ji je sporočil, da je primer zanj preobsežen, je pa nalogo pripravljeno prevzeti ljubljansko podjetje IBE pa tudi skupini strokovnjakov z ljubljanske in mariborske univerze.

»Ni razloga, da bi hodili v tujino, kjer so stroški bistveno višji,« je dejala sodnica in pozvala tožnike in toženca, naj ji sporočijo svojo izbiro. »Zadnja odločitev pa je seveda moja,« je dodala Kežmahova in napovedala, da bo procesnim udeležencem naložila plačilo predujma. Ali je Dobnika kaj strah, da ga bo izdelava izvedenskega mnenja drago stala? »Že doslej sem utrpel tako visoko škodo, da me ta strošek ne skrbi,« je odvrnil.