Občina Izola na Šaredu pod sloganom Po razgled na Šared prodaja številne gradbene parcele. Od lanskega junija je na sedmih dražbah zanje iztržila nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Ravno včeraj je bila zadnja letošnja dražba, na njej so kupcem ponudili še sedem parcel.

Župan Igor Kolenc vedno poudarja, da bodo s sredstvi od prodaje uredili komunalno infrastrukturo na območju Šareda. Ko pa je letos 100.000 evrov tega denarja z rebalansom proračuna namenil za ureditev za promet zaprte obalne ceste, je na Šaredu zavrelo. Civilna iniciativa za Šared župana obtožuje, da nenamensko porablja denar, da se ne drži dogovorov in da se z njimi ne želi pogovarjati. Prvo ogorčeno pismo so županu poslali pred štirimi meseci. Ker nanj niso dobili uradnega odgovora, so mu novo pismo z desetimi zahtevami poslali ta teden.

Obveščajo širšo javnost in ne nepodpisanih posameznikov

»O aktivnostih na Šaredu redno in po različnih poteh obveščamo širšo javnost in tudi v prihodnje informacij ne želimo pošiljati samo nepodpisanim posameznikom, ki se skrivajo za civilno iniciativo s ciljem uresničevanja osebnih interesov,« na očitek o neodzivnosti odgovarjajo na občini. Potrjujejo, da so 100.000 evrov s Šareda občinski svetniki res prenesli na obalno cesto, a poudarjajo, da civilna iniciativa pozablja na to, da je bil na isti seji sprejet tudi sklep, da se ta denar v letu 2018 vrne na prvo načrtovano postavko.

Sredstva bodo namreč na Šaredu še kako potrebovali. Na vzpetini nad Izolo, ki ponuja odličen razgled, je zadnja leta nepremičninski trg zelo aktiven. Prodajajo parcele, gradijo hiše. Domačin Marko Marancin v imenu civilne iniciative pravi, da je Šared trenutno še eno zadnjih območij v občini, kjer je dovoljena gradnja, vendar pa si tam zaradi visoke cene zemljišč in visokega komunalnega prispevka večina mladih oziroma domačinov takšne gradnje ne more privoščiti. Tudi infrastruktura medtem ostaja na ravni pred množičnim priseljevanjem. »V vasi ni urejene fekalne kanalizacije. Večinoma imajo krajani urejene greznice, ki pa so že prepojile teren. Veliko prebivalcev ima zaradi tega težave zaradi udora fekalnih vod, kar potencialno ogroža tudi njihovo zdravje. Ceste v naselju so zelo ozke, tako da se dve vozili ne moreta nemoteno srečati. Javna razsvetljava je zelo pomanjkljiva, kar je posebno v zimskem času, ko so dnevi krajši, zelo nevarno za pešce, saj v naselju ni urejenih pločnikov,« stanje opiše Marancin.

A ko je občina od domačinov vendarle začela odkupovati zemljišča za ureditev in širitev cest ter drugo komunalno opremljanje, je nekatere zbodla odkupna cena. Občina jim za kvadratni meter teh zemljišč (kar včasih pomeni tudi del vrtne ograje, tlakovanega dvorišča) ponuja 45 evrov. »Sama pa na javnih dražbah tukajšnja zemljišča prodaja po izklicni ceni 110 evrov,« opozarjajo v civilni iniciativi in zahtevajo poenotenje odkupnih cen s tržnimi oziroma zagotovitev drugih zemljišč za zamenjavo.

Za prvi del komunalne ureditve 4,2 milijona

Na občini odgovarjajo, da so projekti komunalnega opremljanja Šareda pripravljeni. V komunalno infrastrukturo (vključno z nakupom zemljišč) nameravajo samo v prvi fazi vložiti 4,2 milijona evrov. Ker imajo trenutno za to na voljo le 1,5 milijona evrov, bodo najprej začeli urejati tiste predele, kjer so zemljišča že odkupili, in graditi zbirni fekalni kanal, ki bo povezal Šared z Izolo. »Še v tem letu bo objavljen javni razpis, s katerim bo občina Izola iskala najugodnejšega izvajalca za delno izvedbo prve faze. Izvajalca del bomo predvidoma izbrali do decembra, dela pa se bodo začela po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,« pojasnjujejo na občini, a svarijo, da gradbenega dovoljenja ne bo, če se jim z lastniki zemljišč ne bo uspelo dogovoriti o prodaji oziroma podelitvi služnosti. K 45 evrom pa jih zavezuje sklep občinskega sveta.