Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso) je na predlog okoljske inšpekcije družbi Ekosistemi, ki se v Zalogu pri Straži ukvarja z zbiranjem in predelavo nenevarnih odpadkov, odvzela okoljevarstveno dovoljenje, izdano leta 2007 in podaljšano leta 2012. Razlog je neizpolnitev pravnomočne inšpekcijske odločbe z 18. julija 2017, izdane torej le dva dni pred izbruhom požara v Zalogu.

Arso je odločbo o odvzemu, ki sicer še ni pravnomočna, izdal 28. oktobra, v Ekosistemih so jo prevzeli 6. novembra. Agencija je družbi še naložila, da mora vse odpadke v šestdesetih dneh od pravnomočnosti odločbe odstraniti oziroma zagotoviti njihovo obdelavo. Direktorja Ekosistemov Gregorja Kovačiča nam danes ni uspelo priklicati za komentar. Je pa lastnik Ekosistemov Tomislav Kovačič avgusta na izredni seji straškega občinskega sveta zagotovil, da bo do konca leta lokacija v celoti sanirana.

Neprimerno skladiščili odpadke

Inšpektor za okolje je Ekosistemom julija letos izdal odločbo zaradi nepravilnega skladiščenja odpadkov, te bi morali hraniti na utrjenih in pokritih površinah, in jim naložil odpravo nepravilnosti do 20. avgusta. Ob ponovnem inšpekcijskem pregledu 20. septembra je ugotovil, da upravljalec odpadkov še vedno ne skladišči primerno. Zato je inšpektorat agenciji predlagal odvzem okoljevarstvenega dovoljenja.

Agencija za okolje je družbo Ekosistemi s tem seznanila v začetku oktobra in jo pozvala k opredelitvi. Vodstvo družbe, ki je prepričano, da pogoji za odvzem dovoljenja niso podani, je odgovorilo, da »se je skladiščenje na pokritih in utrjenih površinah v veliki večini (več kot 95 odstotkov) izvajalo,« kar naj bi ugotovil tudi inšpektor leto dni prej. Pojasnili so še, da so v zadnjih dveh letih postavili več kot 2300 kvadratnih metrov pokritih površin in uredili 3500 kvadratnih metrov dodatnih utrjenih površin, poleg tega so bile, kot so zatrdili, vse površine, kjer so skladiščili odpadke, utrjene oziroma asfaltirane, ob inšpekcijskem nadzoru pa naj bi bilo na prostem »le nekaj 100 kubičnih metrov odpadkov«.

“Zaradi posledic požara odločbe ni bilo mogoče izvršiti”

Kot je še pojasnilo vodstvo družbe, odločbe sploh ni bilo mogoče izpolniti, saj je 20. julija uničujoči požar »situacijo povsem spremenil«, zgorele so skoraj vse pokrite površine. Odpadke so nato, takoj ko je bilo mogoče, prekrili s paroprepustno folijo, ki onemogoča nadaljnje spiranje pogorelih odpadkov.

Septembra naj bi na Slovaško odpeljali okrog sto kubičnih metrov odpadkov, ki jih požar ni prizadel. Sklenili naj bi tudi že pogodbo z izvajalcem o prevzemu in odvozu požganih odpadkov, poudarili pa so, da trenutno ne opravljajo več dejavnosti predelave odpadkov (v požaru so zgorele tudi naprave za predelavo, op. a.), ampak le še sanirajo pogorišče.

Krajani za popolno prepoved tovrstne dejavnosti

O sanaciji površin po požaru v Zalogu in opustitvi zbiranja in obdelave odpadkov je danes tekla beseda tudi v kulturnem domu Straža. Srečanja, ki ga je pripravila Civilna iniciativa brez meja Zalog - Loke, se je udeležilo več deset občanov. Franc Plut iz civilne iniciative je spomnil, da so dolga leta opozarjali na tlečo nevarnost ekološke katastrofe in neustrezen odnos odgovornih državnih organov pri izdaji dovoljenj družbi Ekosistemi. »Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja nam vliva optimizem, da se zadeva vendarle odvija v smer, ki so jo zahtevali krajani s svojimi 5000 podpisi pod peticijo.« Ena od njihovih zahtev je opustitev tovrstne dejavnosti v Zalogu. Kot pravi Plut, take dejavnosti na lokaciji brez izpolnjenih osnovnih zahtev in primerne infrastrukture ne morejo opravljati.

Župan Straže Dušan Krštinc je danes potrdil, da je občina konec oktobra prejela obvestilo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja Ekosistemom, v začetku novembra pa tudi dopis ministrstva za okolje o poteku sanacije. »Ministrstvo navaja, da je v Zalogu trenutno 2000 ton ožganih odpadkov in 2000 ton drugih odpadkov, kar se nam zdi po videnem premajhna številka. Po podatkih ministrstva je bilo odpeljanih 46 ton odpadkov na sežig, to pa je premalo za sanacijo.« Občina pripravlja spremembo podrobnega prostorskega načrta, po katerem tovrstne dejavnosti v občini ne bodo več mogoče. Krštinc napoveduje javno razgrnitev in obravnavo prostorskega načrta najpozneje v mesecu dni.

Požar v Zalogu je izbruhnil 20. julija popoldne, tri dni ga je gasilo 500 poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Zaradi gostega dima so nekaj domačinov med požarom za en dan preselili, bližnjim prebivalcem pa nekaj časa odsvetovali uživanje vrtnin.