Vse to plačuje naše gospodinjstvo ob mesečnem odvozu naših komunalnih odpadkov. Tako so se na trgu pojavile sortirnice, ki imajo proste kapacitete in vneto iščejo nove dobavitelje komunalnih odpadkov od občin, ki so postavile celoten proces na svojem območju. Razne zanimive ponudbe letijo za ključne skupine odločevalcev do sprejetja ustreznih odločitev.

Ker sam proces v sortirnicah zahteva neko delo, kakor tudi nadaljnja logistika prebranih odpadkov za sežig v tujino, vse to plača posamezno gospodinjstvo. V tujini se vsi tako prebrani odpadki sežgejo z namenom proizvodnje in pridobitve toplotne in električne energije. Za primer navajamo, da en takšen obrat na Dunaju oskrbuje s toploto več kakor 60.000 stanovanj, prav tako proizvedena elektrika oskrbuje tudi najmanj toliko stanovanj.

In zaključek? Naš občan se lahko počuti kakor ovca pred striženjem. Za odvoz svojih odpadkov dobro plača, vsi, ki sodelujejo v tem procesu, so poplačani, tujec, ki je iz prejetih odpadkov proizvedel energijo, pa si še naprej misli, še dobro, da imam Butalce za sosede.

Naše sortirnice plačujejo po 200 evrov za tono pripeljanih odpadkov, proizvedena energija pa je naše darilo obubožanim sosedom.

Božo Dukić, Kranj