V članku avtor natančno našteje vse razloge za pomanjkanje zdravnikov. Pri tem me je zmotilo dvoje:

– Sam pravi, da še vedno nimamo izdelane mreže. Ali potem vemo, koliko zdravnikov in katere specializacije potrebujemo ter koliko jih v resnici primanjkuje? Ali govorimo bolj na pamet?

– Po naštevanju razlogov za pomanjkanje razmišlja takole: »Kljub vsemu pa mislim, da je doma izobraženih zdravnikov še vedno (skoraj) dovolj, le razporejeni smo neenakomerno.«

Ob tej njegovi ugotovitvi nas lahko zaskrbi. Ali to pomeni, da je nekje zdravnikov preveč, če jih je sicer, povprečno vzeto, (skoraj) dovolj? Se vsi gnetejo v večjih mestih? No, čakalne vrste govore drugače.

Na koncu tudi sam neenakomerno razporejenost dopolni z ugotovitvijo: »Menim, da je doma vzgojenih zdravnikov še vedno dovolj, le spodbujati jih je treba na vse možne načine, da ne bodo bežali v manj stresne službe ali tujino.«

Ne vem, ali ravno drži ta trditev: »Vsi z drugimi poklici delajo, kolikor hočejo in zmorejo, le zdravnikom bi omejevali to na vse možne načine.« In: »Očitki na račun dela pri drugih delodajalcih so tipična slovenska 'fovšija'.« Kaj pravite na to? Novela zakona omejuje delo pri drugem delodajalcu na osem ur na teden. Morda je to v sedanji situaciji premalo za pokritje vseh zdravstvenih storitev, vseeno pa ni zanemarljivo. Pomeni en delovni dan na teden več. Če prištejemo še dežurstva v matični ustanovi, lahko skoraj verjamemo ministrici, da jo bolj vodi skrb za izgorelost zdravnikov in varnost pacientov kot pa kakšna zavist.

Strinjam se, da je družbeno vzdušje do dela zdravnikov vedno bolj neprijazno in pogosto v marsičem krivično. Koliko pa k temu (nehote?) pripomoremo sami? Ko se v medijih pojavi Konrad Kuštrin, se ljudem naježi koža. Že njegovo mnenje, »da je za družbo najceneje dobro plačevati domače zdravnike«, lahko vzbudi priokus po »izsiljevanju« in odpor v smislu: »Bi radi še več? Do kam seže pogoltnost?« Seveda si zdravniki za svoje delo zaslužijo dostojno plačilo, vendar si ga tudi vsi drugi, mar ne?

Polona Jamnik, Bled