Mestna občina Nova Gorica je ena od redkih slovenskih občin, ki se je odločila del proračuna razdeliti neposredno glede na pobude in želje občanov. Takšno obliko neposredne demokracije bodo izvedli s participativnim proračunom, v okviru katerega so imeli vsi občani možnost predlagati svoje ideje, na volitvah pa bodo s podeljevanjem točk največ trem idejam izbrali tiste, ki jih bo občina v prihodnjem letu uresničila. Posebnost novogoriških proračunskih volitev je tudi ta, da bodo na volišča lahko odšli tudi mladi, ki so dopolnili 15 let.

Občina je občane sprva pozvala, naj prispevajo svoje ideje in projekte ter jih tudi finančno ovrednotijo. Na poziv je prispelo 113 projektov, od tega jih je posebna komisija potrdila 76. Na občini pravijo, da so bili predlogi pestri in zanimivi ter presenetljivo dobro in natančno pripravljeni. Na volitvah bodo tako po petih območjih točke podeljevali najrazličnejšim pobudam, od takšnih, ki bi soseskam in vaškim središčem prinesli lepši videz, nova otroška igrala, sprehajalne in tematske poti ter lepše avtobusne postaje, do bolj nevsakdanjih in izvirnih. Takšne so denimo postavitev počivalnikov in ureditev bajerja v Borovem gozdičku, postavitev informacijskih tabel pri judovskem pokopališču, ureditev pasjega parka v središču mesta, uvedba turističnega avtobusa, ki bi vozil na Banjško planoto, in postavitev največjih grabelj in največje kose na Banjšicah, kjer vsako leto pripravljajo praznik košnje.

»Komisija je preverjala izvedljivost posameznih projektov in zavrnila zgolj tiste, ki se bodisi ne bi izvajali na javnih zemljiščih bodisi niso ustrezali drugim pogojem prijave,« so pojasnili na občini. Posamezen predlog namreč ni smel biti dražji od 20.000 evrov. Prav tako na občini zagotavljajo, da pobud, ki ne bodo izglasovane, ne nameravajo pospraviti v predal: »Tisti predlogi, ki bodo ponujali dobre rešitve, bodo služili kot informacija občinski upravi o potrebah na terenu in bodo, če bodo za to izpolnjeni pogoji, lahko izvedeni v prihodnjih letih.«

Občina bo volitve za participativni del proračuna letos izvedla prvič, za uresničitev izbranih idej je predvidela 250.000 evrov. Od odziva volilcev pa je odvisno, ali bo takšna demokratična delitev občinskega denarja postala praksa.