Očitno sta oba sogovornika padla z Lune, če ne vesta, da bo prav skozi to območje potekala avtocestna povezava Velenje–Šentrupert ter priključna cesta iz Letuša, ki bo do konca onesnažila kilometrski pas okoli AC ter onemogočila vsak turistični razvoj, vinogradništvo, kolesarstvo, ribolov, kmetijstvo, živinorejo in še kaj.

Če tako razmišljajo vsi poslanci EU in našega DZ, ni čudno, da gre vse »zu grunt«. Če sem preslišal, da je imela oddaja namen preprečiti gradnjo avtoceste, pa se opravičujem.

Matjaž Cerovac, Letuš