Ljubljanska centra (TIC in STIC) je namreč septembra obiskalo dobrih 45.000 turistov, kar je pet odstotkov manj v primerjavi s septembrom 2016. »Število prenočitev v mestu je bilo sicer za spoznanje večje kot septembra lani, je pa vztrajno deževje od daljših potepov po mestnih ulicah, trgih, mostovih in nabrežjih odvrnilo prenekaterega turista,« so morebitni razlog za nekoliko nižji obisk turističnoinformacijskih centrov navedli v javnem zavodu. Med tistimi, ki so se ustavili v centrih na Stritarjevi ulici in pri Krekovem trgu, so prevladovali tuji turisti, saj jih je bilo nekaj več kot 43.000. Prav tako slabemu vremenu v zavodu pripisujejo manjši septembrski osip naročenih vodstev.

»Zaradi dežja smo morali odpovedati kar nekaj izletov s segwayem, poleg tega smo zaradi vremenskih razmer prejeli več odpovedi napovedanih ogledov,« so ob tem zapisali v zavodu. Septembra so izvedli 285 naročenih vodstev, lani v tem obdobju pa 326 vodstev. Ker je Ljubljana letos v znamenju Plečnika, je zanimanje za tematske oglede, vezane na zgodbo in dela arhitekta, večje, so še dodali v zavodu. V prvih devetih mesecih se je za oglede na temo Plečnika odločilo 67 skupin, lani jih je bilo 23.