»Podjetje je v zadnjih nekaj letih postalo eno najhitreje rastočih in poslovno uspešnih v skupini Swarco,« je ponosen Matej Križaj, direktor leške gazele Swarco Lea, ki je bila leta 2006 še kot Lea Lesce prepoznana za gazelo Gorenjske, čez dve leti pa sta se njena lastnika Borut in Tatjana Kelih odločila, da jo prodata avstrijski skupini Swarco, katere prihodki danes presegajo 600 milijonov evrov in ki zaposluje več kot 3000 ljudi po vsem svetu. S svojim uspešnim delom zadnjih nekaj let je podjetje Swarco Lea sestrskim podjetjem v celotni skupini postavilo zelo visoka merila, hkrati pa tudi povečalo pričakovanja lastnikov.

Potrebujejo prokurista

Podjetje Swarco Lea, ki je specializirano za razvoj in izdelavo LED-prikazovalnikov za prometne sisteme, je od leta 2012 do letos ob ne bistveno večjem številu zaposlenih več kot podvojilo prihodke, njegova rast pa bo najverjetneje še bolj dinamična, ko bo ekipa v Lescah dobila operativnega vodjo oziroma prokurista. »V tretje gre rado,« se nekoliko pošali Križaj, ki želi nekaj več stabilnosti tudi v menedžmentu gazele iz Lesc, ki trenutno za nedoločen čas zaposluje 34 sodelavcev, šest pa jih z njimi stalno sodeluje honorarno.

»Vodenje tako dinamičnega podjetja, ki je povrhu še del mednarodnega koncerna, je zahtevno in ni primerno za vsakogar. Izkušnje nas namreč učijo, da je nekdo lahko odličen strokovnjak na svojem področju, ni pa primeren za vodjo podjetja, kjer je treba voditi procese od razvoja izdelkov, njihovega trženja pa vse do proizvodnje, hkrati pa uresničevati pričakovanja lastnikov. Na neki način si ves čas med nakovalom in kladivom,« je slikovit Križaj. Ker Swarco Lea vsako leto potrjuje svoj potencial in dosega visoko zastavljene cilje, so tudi pričakovanja lastnikov visoka.

Podjetje je lani ustvarilo 6,18 milijona prihodkov ter 639 tisočakov dobička, pohvali pa se lahko z visoko donosnostjo kapitala, ki znaša 69,65 odstotka, in povprečno dodano vrednostjo na zaposlenega, ki je 66.587 evrov. Križaju, ki je skoraj tri leta tudi član uprave matičnega podjetja Swarco Futurit, odgovoren za proizvodnjo, kakovost, nabavo in vodenje projektov, sicer še uspeva ekipo voditi iz Avstrije, kjer ima skupina sedež, saj je z njo zelo tesno povezan, sodelavci v Sloveniji pa zavzeti in odgovorni. Vendar pa podjetje, ki svoje izdelke prodaja neposredno podjetjem, torej deluje na področju B2B, potrebuje vodjo, ki bo ekipi ves čas na voljo. »Podjetje bo morebiti lažje zadihalo prav potem, ko se bom sam nekoliko odmaknil, saj so bili dosedanji operativni vodje preveč v moji senci,« razmišlja Križaj, ki se zaveda, da bo moral v ekipi še bolj zavzeto razvijati veščine vodenja.

Doma le nekaj odstotkov

V naši panogi je značilno, da dolgoročne partnerske pogodbe ne obstajajo, zato imamo naročil največ za eno četrtletje. Tako tudi ne želijo zaposlovati v večjem obsegu, četudi bi bili novi sodelavci dobrodošli. Prav tako so se zaradi premajhnih proizvodnih prostorov raje odločili za najem dodatnih kot pa za novogradnjo. »Za zdaj se v prizadevanjih po optimizaciji kadrovsko krepimo predvsem v proizvodnji in razvoju. Prav tak način delovanja nam je leta 2010 v času največje krize pomagal preživeti. Sicer pa s svojo ekipo v Lescah komuniciram odprto, poslujemo transparentno, kar samo še krepi njeno zavzetost in ustvarja dobre odnose,« poudarja Križaj.

»V zadnjih letih smo stremeli k temu, da so tudi naše sodelavke in sodelavci občutili uspešnost poslovanja v obliki kolektivnih in individualnih premij, drugih bonitet ter seveda božičnic, vendar je naša lastnica zahtevna, zato moram vedno znova skrbeti, da ostajamo realni v osebnih pričakovanjih,« pojasnjuje Križaj.

Podjetje še vedno pretežno izvaža, saj doma opravi za samo okoli sedem odstotkov prihodkov iz poslovanja. Večino prodajo v Nemčijo, Avstrijo, skandinavske države, na Nizozemsko in Češko, nekaj projektov so izpeljali celo v Čilu in Mehiki. Največjo rast so ustvarili z LED-mobilno prometno signalizacijo, pri čemer ima največji delež nizozemski trg, v zadnjem obdobju pa prihajajo naročila tudi z angleškega in ruskega trga.

»Devetdeset odstotkov prihodkov ustvarimo v Evropi, s posameznimi projekti v Indoneziji, ZDA in Južni Ameriki pa smo dokazali, da so naši izdelki globalno zanimivi. Sicer si prizadevamo ustvarjati partnerske odnose, torej želimo s kupci dolgoročno sodelovati. Prepoznavanje ustreznosti partnerja in začetno vzpostavljanje medsebojnega zaupanja traja najmanj dve leti. Z največjimi desetimi kupci ustvarimo dve tretjini prihodkov.«

Prihodnost jim gre na roke

Podjetje se želi pozicionirati tudi na področju pametnega usmerjanja prometa. Z gradnjo tako imenovane infrastrukture V2X (vehicle to infrastructure) se bodo podatki med vozili in infrastrukturo prenašali in obdelovali v realnem času, kar bo povsem spremenilo upravljanje prometa. Še korak dlje pa gre razmišljanje o pametnih mestih (smart cities), kjer Swarco tudi vidi svoje priložnosti.

»Branža se zelo hitro spreminja. Medtem ko je bilo v preteklosti pomembno predvsem prikazovanje podatkov, je zdaj vedno bolj pomembno njihovo zbiranje in obdelava, treba pa bo najti tudi modele za njihovo trženje. Za nas to pomeni, da bomo morali v naše izdelke vgrajevati vedno bolj inteligentne naprave. Odločiti pa se bomo morali tudi o tem, ali bomo podatke zbirali sami, jih obdelovali ali celo tržili. To sicer ni naša osnovna dejavnost, a tudi v tej smeri razmišljamo in v prihodnjih letih se bomo morali odločili, ali dejavnost diverzificirati ali pa ostati osredotočeni samo na LED-prikazovalnike,« razmišlja o srednjeročni prihodnosti Križaj.