Pred nekaj dnevi je podjetje Ekologija, d. o. o., katere lastnik je prek slovenskega podjetja avstrijski Saubermacher, ustavilo postopke pri agenciji za okolje, s katerimi je želelo pridobiti dovoljenje za širitev svoje dejavnosti. Sporočili so, da je razlog za umik »strateška usmeritev po nadaljnjem razvoju podjetja in ovrednotenje vseh procesov pri pridobivanju dovoljenj«. Poudarili so, da bodo še naprej odgovorno skrbeli za okolje, upoštevali bodo tudi spremembe zakonodaje in okoliščine na trgu z odpadki.

Na vprašanje, katere protipožarne ukrepe so izvedli od junija letos, ko je na alarmantno stanje opozorila civilna pobuda, še niso odgovorili, prav tako niso povedali, kaj njihov umik vloge pomeni za obstoječo proizvodnjo na Trati. So pa pojasnili, da bodo morda ponovno začeli postopke za soglasje po preučitvi vseh okoliščin.

Z vprašanjem, kako varna oziroma nevarna sta zbiranje in predelava odpadkov v Ekologiji, se v Škofji Loki ukvarjajo že dalj časa. O tem je razpravljal občinski svet na lanski izredni in potem redni seji, o problematičnem stanju požarne varnosti na Trati so letos poročali tudi gasilci.

Javnost, ki je bila vznemirjena ob požarih na Vrhniki in pri Novem mestu, je prek civilne pobude o spornem delovanju Ekologije obvestila vlado. Celovitega odgovora na svoje zahteve do danes od pristojnega ministrstva še niso prejeli. Z inšpektorata za okolje in prostor pa so jim 20. oktobra odgovorili, da so bile ugotovljene nepravilnosti odpravljene po nekaj mesecih od zadnjega pregleda.

Civilna pobuda zagotavlja, da ne bodo odnehali

Rolando Krajnik, vodja civilne pobude, je nad odzivom države razočaran. Ponovno je pisal vladi komaj dan preden je Ekologija dejansko ustavila postopke za bistveno povečanje količin zbranih oziroma predelanih odpadkov.

»Tak odnos države nas prepričuje, da moramo nadaljevati z našo zahtevo in si prizadevati, da Ekologija v bližini naših domov ne bo zbirala in predelovala nobenih odpadkov. Požarna nevarnost je zaradi starih objektov in možnosti katastrofalnih posledic ob požaru velika in stalna,« poudarja Krajnik.

Omeniti velja, da je požarni inšpektor podjetje Ekologija prvič obiskal šele po njihovem dopisu vladi, vendar pa zaradi neustreznih predpisov nima pristojnosti ukrepati v zvezi z neustreznimi protipožarnimi zidovi ali javljalniki požarov. Tako je okoljska in požarna inšpekcija lahko le ugotovila, da v bistvu ni nič narobe. Rolando Krajnik se s tem ne strinja: »Ne gre za paragrafe, gre za stvarno stanje v podjetju, ki ga nočemo v svoji bližini. Takšno stanje pomeni nevarnost.«

Okoljska svetovalka Alenka Markun, ki je letos izdelala register podjetij, ki se ukvarjajo z nevarnimi kemikalijami v občini Škofja Loka, je med drugimi opozorila na Ekologijo in ugotovila, da gre za ravnanje z vnetljivimi odpadki, kar terja požarno ločitev prostorov in tudi preverjanje, ali v primeru nesreče lahko pride do stika kisline in cianidov, ob katerem lahko nastane vodikov cianid, ki je nevaren okolju in ljudem.

Civilna pobuda bo po besedah Rolanda Krajnika svoja prizadevanja nadaljevala, o stanju protipožarne varnosti pa bo kaj več pokazala obljubljena vaja gasilcev, ki jo načrtujejo v sklopu podjetja.