Podjetjem je na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS že na voljo katalog ukrepov, ki bo delodajalcem pomagal s praktičnimi rešitvami pri upravljanju starejših zaposlenih. Katalog je prvi in edinstven priročnik v slovenskem prostoru, ki ponuja rešitve s področja promocije in varovanja zdravja, ergonomije, kompetenc usposabljanj, medgeneracijskega povezovanja in zavzetosti.

Katalog so izdelali v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI), z njim pa želijo nosilcem kadrovskega razvoja v podjetjih olajšati uvajanje načrtnega upravljanja starejših zaposlenih. Katalog bo dobrodošel pri delu tako vodstvom podjetij kot tudi kadrovskim strokovnjakom in nasploh vsem zaposlenim. Ob naboru ukrepov so predstavljene tudi izbrane dobre prakse iz Slovenije in drugih evropskih držav. Primeri iz podjetij namreč potrjujejo, da je z zavzetostjo za spremembe in osredotočenostjo na cilj mogoče premikati meje tudi na tem področju.

b katalogu ukrepov sta na voljo tudi plakata, ki ju lahko podjetja uporabijo za ozaveščanje pomena razvoja starejših zaposlenih in igrani video posnetek, ki govori o problematiki demografskih sprememb in možnostih razvoja starejših zaposlenih. Še letos pa naj bi objavili tudi prvo javno povabilo za podjetja za podporo pri oblikovanju in uveljavljanju strategij in načrtov ukrepov za upravljanje starejših zaposlenih in krepitev njihovih kompetenc. Javno povabilo trenutno še usklajujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ciljna skupina v podjetjih, ki jo nagovarja sklad, so zaposleni, starejši od 45 let. Za vsakega zaposlenega, ki se bo odločil za dodatno izobraževanje, bo podjetje lahko dobilo 1800 evrov. jpš