Če se predsedniške volitve spreminjajo v parlamentarne, potem je jasno, da so stranke tiste, ki so absolutno sokrive za popolno nezainteresiranost volilcev – državljanov. Oni se sicer res trudijo, toda mi smo pa utrujeni. Večina, res večina (v takšni ali drugačni obliki) parlamentarnih strank je na sceni od osamosvojitve dalje. Njihova skrb pa je v popolnem nasprotju z demokratičnimi načeli, usmerjena zgolj in le samo v njih same, v politična preigravanja, so popolnoma nezainteresirani za državljane, ne skrbi jih obstoj in razvoj birokracije, zamegljujejo pa prave vsebinske probleme (to jim velja tudi najbolj zameriti), ki se kažejo v socialni revščini velikega sloja prebivalcev, v lačnih otrocih, brezposelnih mladih, v pretirano dolgih čakalnih vrstah, nerazumnih sodnih odločitvah v škodo šibkejših (prekarno zaposleni, neplačani prispevki, neizplačane plače itd.).

Bi si kdo upal sešteti vse, kar je bilo od osamosvojitve dalje »izgubljeno« v tej naši državi skozi »projekte«, kot na primer certifikati, privatizacije, denacionalizacije in vračanje v naravi, velike investicije kot TEŠ 6, zavoženo zdravstvo, sanacije bank in še in še bi lahko našli?

K moji odločitvi prav nič ne pripomorejo mediji, saj se namesto z vsebinskimi vprašanji vodenja države in stališč predsednika do velikih dilem v domovini in svetu (lakota, jedrsko oboroževanje, podnebne spremembe, globalizacija, utaje davkov, izigravanje prava itd.) ukvarjajo s tem, kaj je kateri predsednik stranke rekel, koga je kateri od kandidatov prosil za podporo stranke, in podobnimi povsem nepomembnimi vprašanji. Prav nasprotno, če je predsedniška kandidatura za stranke tako pomembna, potem naj se vprašajo, kaj so stranke doprinesle k splošnemu blagostanju, dobremu poslovnemu in življenjskemu vzdušju v državi, spoštovanju prava, enakosti pred zakonom itd. Če so odgovori iskreni, naj prosim začnejo molčati in nas prenehajo utrujati. Sprejmejo naj vsaj to odgovornost, da rečejo, da so rahlo zavozili. Nahrbtniki so pač zelo težki, mar ne?

Torej, žal je dilema o glasovanju 12. novembra vsak dan večja in ne manjša.

Slavko Cimprič, Ljubljana