Javni zavod Vrtec Škofja Loka obiskuje skoraj 900 otrok. Do zdaj so bili edini javni vrtec v Sloveniji, ki nima svoje kuhinje za prehrano otrok. Hrano vrtcu vsak dan pripelje zunanji dobavitelj.

Ob gradnji novega vrtca Kamnitnik je župan Miha Ješe predlagal, da bi po istem receptu, torej le z razdelilnico hrane in zunanjim dobaviteljem, uredili tudi prehrano otrok v novozgrajenem vrtcu, četudi ima ta v načrtih zarisano lastno kuhinjo. Svetniki, ki so člani sveta zavoda, pa se s takšno namero niso strinjali. Mirjam Jan Blažič, Davor Tavčar in Tomaž Paulus so se lotili preračunavanja stroškov in analizirali, kako imajo to urejeno drugod po Sloveniji. Pri tem jih je vodilo prepričanje, da skrb za prehrano najmlajših ne more biti zgolj neka tržna kategorija, saj nižje cene lahko »skrijejo« številne pasti in vplivajo na ustreznost prehrane v vrtcih.

Svetniki so pri tem opozorili, da je bila kuhinja v novem vrtcu že predvidena. Posebej pa so poudarili prednosti tega, da vrtec zaposluje lasten kuharski kader, ima boljši stik z lokalnimi dobavitelji in lahko sam prilagaja količine potrebne hrane. Ker bi bila hrana sveže pripravljena v lastnih prostorih, bi bila njena kakovost višja kot pri tisti, ki jo dovažajo od drugod, pri čemer prevoz hrane pogosto traja uro in več. Predlagatelji so poleg tega prepričani, da bi bila lastna kuhinja cenejša tako za starše kot občino.

Podpora in olajšanje

Njihov predlog, ki so ga predstavili skupaj z izračuni, je v občinskem svetu dobil 26 glasov podpore in tako veliko večino. V razpravo in pripravo drugačnega stališča od županovega so se vključili tudi starši in vsi skupaj so po oceni Davorja Tavčarja (Levica) »pokazali, da je volja lokalne skupnosti v boju za pravo stvar lahko močnejša od gole tržne logike«. Zamisel župana in občinske uprave, da bi imeli v novem vrtcu zgolj razdelilnico hrane, je tako poleg staršev zavrnila tudi večina škofjeloških svetnikov, ki so na seji pred nekaj dnevi sprejeli odločitev, da bo imel novozgrajeni vrtec Kamnitnik s 15 oddelki lastno kuhinjo, ki bo zagotavljala hrano tudi za preostale enote Vrtca Škofja Loka.

Ravnateljica vrtca Janja Bogataj pozdravlja takšno odločitev, za katero pravi, da je nesporno v prid zdravi, neoporečni in kakovostni prehrani otrok v naših vrtcih. »Zdi se mi prav, da nismo več izjema v državi, in prepričana sem, da bomo vse zahtevnejšo otroško prehrano, ki pogosto vključuje tudi dietne jedilnike, na tak način uredili v prid vsem,« je ob tem poudarila Bogatajeva.