V zadnjih 12 letih v evropskih državah opažajo, da se med na novo okuženimi z virusom HIV povečuje delež starejših ljudi. To zahteva nove programe preventive in testiranja na virus, ki bodo bolj prilagojeni potrebam starejše generacije.

V študiji, ki so jo nedavno objavili v reviji Lancet, so ugotovili, da je bilo leta 2015 med na novo odkritimi primeri okužb s HIV 17 odstotkov okuženih starejših od 50 let, kar pomeni eden od šestih na novo okuženih. Izkazalo se je tudi, da je bila pri starejših okužba odkrita v bolj napredovani fazi kot pri mlajših od 50 let, ter da so se večinoma okužili pri spolnih stikih z ženskami in ne moškimi.

Od leta 2004 je delež starejših okuženih narasel v 16 evropskih državah, najbolj v Estoniji, Latviji, na Malti in Portugalskem.

»Ti rezultati jasno kažejo, da je treba v vseh evropskih državah vzpostaviti celostne preventivne programe, možnosti testiranja in zdravljenja okužb s HIV, ki bodo namenjeni starejši populaciji,« je povedala vodilna avtorica študije dr. Lara Tavoschi iz Evropskega centra za preventivo in nadzor nad boleznimi (ECDC). »Problema se morajo zavedati tako zdravstveni delavci kot splošna javnost, zmanjšati moramo stigmo in poučiti ljudi o zaščiti pred okužbo s HIV.« Testiranje na okužbo bi moralo biti bolj dostopno – v okviru zdravstvenih ustanov, na voljo pa naj bodo tudi inovativni pristopi, kot so testi za lastno uporabo. S tem bi okužbo pri starejših odkrili bolj zgodaj in tudi bolj zgodaj začeli zdravljenje. Posledično bi to prispevalo k zmanjšanju širjenja okužb in znižalo tveganja resnih zdravstvenih zapletov, ki lahko pri starejših pomembno vplivajo na zgodnjo umrljivost.

V Evropi pri skoraj polovici na novo odkritih okuženih ljudi okužbo odkrijejo v pozni fazi, in to pri okuženih vseh starosti. V študijo so vključili vse na novo odkrite okužene s HIV iz 28 evropskih držav med letoma 2004 in 2015. V tem času so okužbo odkrili pri 54.102 ljudeh, ki so bili starejši od 50 let (to pomeni 2,6 posameznika na 100.000 ljudi), med mlajšimi pa se je okužilo 312.501 ljudi (11,4 na 100.000 ljudi).

Medtem ko je pri mlajših delež okuženih ostajal na enaki ravni, se je pri starejših vsako leto povečal za 2 odstotka. Tako je bilo leta 2015 5076 od 29.419 na novo okuženih s HIV v Evropi, starejših od 50 let. Razlika pa je v tem, na kakšen način so se okužili s HIV: pri obeh starostnih skupinah narašča delež okužb pri spolnih stikih z moškimi, medtem ko pri mlajših upada delež okužb pri heteroseksualnih stikih, pri starejših ta način okužbe ostaja stabilen. Pri mlajših se je znižal delež okuženih pri injiciranju drog, medtem ko pri starejših narašča delež tovrstnih okužb.

»Naše ugotovitve kažejo na novo smer, v katero se razvija epidemija okužb s HIV. Lahko da je več okužb med starejšimi povezanih s slabšo ozaveščenostjo starejših ljudi o spolno prenosljivih okužbah. Da imajo starejši ljudje manj možnosti za okužbo s HIV, menijo tudi nekateri zdravstveni delavci in tako je večina preventivnih dejavnosti usmerjenih v mlajše ljudi. Študija potrjuje, da se mora preventiva usmeriti na vse starostne skupine,« je povedala dr. Tavoschi. lo