Z neglasovanjem, torej s svojo neudeležbo, volilke in volilci privarčujemo pri porabi javnega denarja, ki ga zakonodajalec razkošno namenja političnim strankam, volilkam in volilcem pa niti centa. Če to zvedemo na letošnje predsedniške volitve, smo s svojo neudeležbo pri glasovanju privarčevali približno 120.000 evrov, ki jih politične stranke ne bodo prejele na svoje račune kot povrnitev stroškov za svoje volilne kampanje: za vsako veljavno glasovnico namreč prejmejo približno 0,12 evra (primerjalno s prejšnjimi volitvami). Ko to zmnožimo z enim milijonom volilcev, ki s(m)o ostali doma pri glasovanju prvega kroga za predsednika republike, dobimo zmnožek 120.000 evrov. Ko bo znana še neudeležba drugega kroga, bo ta vsota še višja oziroma večja.

Sama pravim volilkam in volilcem takole: če se ne morete odločiti, kateri od dveh preostalih kandidatov drugega kroga je slabši (ali boljši), ostanite doma in privarčujte tako za državni kakor tudi za družinski proračun. V vsakem primeru bo eden od njiju izglasovan – ne izvoljen, ker ga nismo kandidirali volilci, marveč zgolj politična stranka. Izbira je torej zelo enostavna.

Tudi to je neposredna demokracija – neposredna oblast pametnega ljudstva, kadar se mu vsiljuje vsebinsko izpraznjeno in profano funkcijo predsednika republike.

Ida Čuden Rebula, Sežana