Zgolj eno samo vlakno te rakotvorne snovi iz najnevarnejše skupine je po nekaterih ocenah lahko usodno. Kljub temu azbest po vsej državi leži povsem nenadzorovano, črna odlagališča so ga polna, ocenjuje Marko Vudrag, predstojnik novogoriške enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje in strokovnjak, ki je velik del svoje kariere posvetil proučevanju posledic uporabe azbesta. »Ljudje azbestno kritino s kurnikov, pasjih utic, hlevov, garaž in stanovanjskih hiš sami ali za druge nestrokovno in skrajno tvegano odstranijo in zavržejo za prvim ovinkom,« pripoveduje in omenja oceno, da ima vsako slovensko naselje kar deset črnih odlagališč, ki tako ali drugače onesnažujejo okolje in ogrožajo zdravje ljudi. »V Sloveniji je naselij šest tisoč,« še dodatno očrni sliko.

Ogromne razlike v cenah

Do takšnega stanja so po njegovem prepričanju pripeljale tudi visoke cene odlaganja azbestnih odpadkov v nekaterih občinah in neurejen osnovni servis za državljane na tem področju. Da ima prav, prikimava razjarjena bralka iz Kobarida, ki je morala za pravilno odložitev dobrih dveh ton stare azbestne kritine s približno sto kvadratnih metrov velike družinske hiše Komunali Tolmin odšteti več kot 300 evrov. »Brez prevoza, se razume, in tudi pravilna priprava tega odpadka za prevoz je dodaten strošek uporabnika. Bolje jo odneseš, če stare salonitke odvržeš na najbližje divje odlagališče ali ti jih sosedov Jože zakoplje v zemljo, ker ima ravno svoj bager,« se je pridušala nad visokim zneskom. Še dodatno jo je zbodlo, da je v občini Tolmin povsem drugače.

»Občina Tolmin subvencionira stroške prevzema in odvoza azbestne kritine v celoti, v občinah Bovec in Kobarid pa mora te stroške plačati povzročitelj odpadkov,« pritrjuje Berti Rutar, direktor tolminske komunale, ki v vseh treh občinah izvaja komunalne storitve. Razlike v cenah med občinami so poleg tega po njegovih besedah tudi zato, ker nekatere komunale poskrbijo tako za odvoz kot za odlaganje azbestnih odpadkov in v ceno vključijo vse stroške ter tudi del dobička, druge pa ne.

Tudi odlaganje druge kritine ni zastonj

Kljub temu Rutar ne kaže prevelike naklonjenosti do predloga strokovnjakov vključno z Vudragom, da bi se država in občine dogovorile za enoten režim odstranjevanja azbesta v vseh lokalnih okoljih. »Enotna cena odvoza azbestno-cementnih odpadkov bi lahko pomenila, da bi izvajalci javne službe v nekaterih občinah poslovali krepko pozitivno, v drugih občinah pa bi imeli pri tej dejavnosti izgubo. Če bi že uvedli enotno ceno, bi se morale občine med seboj dogovoriti za pokrivanje morebitnih izgub posameznih izvajalcev javnih služb,« je utemeljil svoje stališče.

Opozoril je še, da tudi komunalni prevzem in odlaganje drugih vrst kritine nista brezplačna. Nasprotno. »Skupen strošek vgradnje in odstranjevanja opečnate kritine je bistveno višji od stroška vgradnje in odstranjevanja azbestne kritine. Prav zato ljudje v naravi odlagajo tudi druge gradbene odpadke,« je primerjal Rutar in ocenil, da bi bila omejitev subvencioniranja izključno na odpadno azbestno kritino zato sporna.

Na okoljskem ministrstvu iščejo rešitev

A vendarle gre pri azbestu v nasprotju z drugimi vrstami kritine za tako nevaren odpadek, da ga po Vudragovem prepričanju ni mogoče prepustiti tržnim zakonitostim in je zaradi ustrezne zaščite ljudi nujna intervencija države. »Nekateri avtorji zagovarjajo tezo o nevarni izpostavljenosti celo enemu vlaknu, zato je zelo pomembno to izpostavljenost zmanjšati na najmanjšo možno mero. To poleg kar se da poceni komunalnih storitev vključuje tudi ustrezno odstranjevanje azbestne kritine, ki naj bi ga izvajale zgolj pooblaščene, usposobljene in dobro opremljene organizacije, ki se zavedajo ključnih problemov pri delu z azbestnimi odpadki. Gre za okoljevarstvene probleme, če azbestna vlakna uhajajo v zrak in vodo, za delovno-varstvene probleme, če delavci pri odstranjevanju azbestnih odpadkov niso učinkovito zaščiteni, in za zdravstvene probleme splošne populacije, če azbestna vlakna uhajajo v zrak,« našteva Vudrag.

Na ministrstvu za okolje in prostor so zatrdili, da so glede na obstoječe probleme že začeli iskati celovito rešitev za ravnanje z azbestnimi odpadki.