Trditev ne drži, to pa med drugim pojasnijo sledeča dejstva.

Zadeve na delovnem in socialnem sodišču se sodnikom in sodnicam dodeljujejo v skladu s sodnim redom in vsakokratnim letnim razporedom dela po vrstnem redu glede na njihov prejem na sodišču. Tudi delovnopravna zadeva Petra Reberca, v kateri navedeni zahteva obnovo postopka, je bila že ob prvem prejemu tožbe v letu 2010 dodeljena sodniku Dušanu Medvedu izključno v skladu z navedenimi pravili. Splošna pravila tudi določajo, da zahtevo za obnovo postopka obravnava sodnik, ki mu je bila prvotno dodeljena zadeva.

Tako na dodelitev ni vplival razlog, da je sodnik moški, niti nanjo niso mogli vplivati kakršni koli drugi razlogi, kot na primer drugi (celo kasneje uvedeni!) sodni postopki.

Pri tem pa smo še posebej prepričani, da je vsak sodnik, ne glede na spol, sposoben »ohraniti profesionalno nepristransko držo«, zato drugačno razmišljanje ali namigovanje popolnoma zavračamo.

Prosimo, da v skladu z določili zakona o medijih naš odgovor objavite v vašem časopisu ter na spletni strani, kjer je bila objavljena enaka vsebina.

Ana Jaklič, predsednica sodišča, okrožna sodnica svetnica