OŠ Pod goro Slovenske Konjice je s podružnično šolo V parku prva v Sloveniji pristopila k temu projektu, ki ga vodi mednarodna zveza društev IAHD Adriatic. Vodstvo šole je športnemu pedagogu Branetu Vodopivcu in defektologinji Maji Knez omogočilo šolanje v programu terapevtskega potapljanja. To je prvi korak k uresničitvi dolgoročnega projekta, ki bo z izobraževanjem lastnega kadra omogočil tovrstno dejavnost že v okviru kurikula, v začetku samo v šoli V Parku, kasneje pa tudi v drugih šolah, ki se bodo pridružile projektu. Projektu sta se pridružila tudi Gimnazija Slovenske Konjice in Lions klub Slovenske Konjice, ki sta omogočila njegovo izvedbo.