Z donacijo 6.000 evrov so podprli tudi program R.E.A.D, v sklopu katerega šolani psi pomagajo posameznikom, ki imajo težave z branjem. Pri Slovenskem društvu za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke s terapevtskimi pari, ki jih tvorijo terapevtski psi in njihovi vodniki, pomagajo številnim posameznikom. Program otrokom pomaga izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Pes v programu je izšolan terapevtski pes, ki skupaj z vodnikom obiskuje šole, knjižnice in druge ustanove ter posluša otroke pri branju. Otroci pogosto postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. Ko se sprostijo, so tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj težav z branjem pred vrstniki. Tako postanejo tudi socialno spretnejši, manj ranljivi, lažje se vključujejo v druge dejavnosti.

V sodelovanju z Zvezo Lions klubov so podprli vsedržavno pobudo Defibrilatorje na ulice. Do januarja prihodnje leto bodo na 22 poslovalnic v Sloveniji in ob bazenu ŠRC Golovec Celje namestili avtomatske eksterne defibrilatorje (AED) in tako izboljšali dostopnost teh naprav.