Mladi talenti z različnih področij so vroče blago na mednarodnih trgih dela in za prihodnost Slovenije jih je pomembno pritegniti v podjetja s sedežem v naši državi. Gazele lahko pri tem bistveno pomagamo z dobrim zgledom, z opozarjanjem na prave vrednote in resnične pogoje za vzdržen uspeh. Očitna je analogija s slovensko košarkarsko reprezentanco, ki je nedavno dokazala, da je »meja le nebo« – če le imamo jasen cilj, dobro vodenje in zavzeto raznovrstno (!) ekipo.

Z vidika pospeševanja rasti slovenskega gospodarstva in dviga družbene blaginje smo gazele lahko zgled, navdih in dokaz, da se zmoremo iz male Slovenije prebiti v svet, praktično kamorkoli, tudi v sam svetovni vrh. Da ne obstajajo le tuje, ampak tudi slovenske »multinacionalke«. Da lahko tudi najperspektivnejšim kadrom ponudimo prave izzive. Prek širjenja dobrih praks tako spodbujamo k podjetništvu, ki je gonilo slovenskega gospodarskega razvoja in kolektivne samozavesti.

Da lahko (p)ostanemo gazele, moramo – poleg popolne usmerjenosti v kupce – vsaka v svojo ekipo pritegniti tudi prave »reprezentante«. Slednji morajo biti najprej ustrezno izobraženi. K temu lahko doprinesemo s spodbujanjem vzgojno-izobraževalnih in drugih ustanov v pravo smer, s čimer soustvarjamo dobre pogoje za razvoj talentov. Te moramo nato še pritegniti. S perspektivnimi kadri je podobno kot z novodobnimi kupci. Ti večji del (nakupnih) odločitev sprejmejo na podlagi informacij, zbranih še pred prvim neposrednim stikom s ponudnikom. Za dobre kadre so ključnega pomena ugled delodajalca, njegova kultura in vrednote, odnos do zaposlenih, kot ga denimo razberejo iz pogovorov z znanci, objav v medijih in na družbenih omrežjih. To je dodaten razlog, da smo gazele in podjetja, ki to želijo postati, stalno v »galopu« za globalnimi talenti.

Projekt Gazela vidim torej kot pomemben gradnik blagovnih znamk podjetij. Z osvetljevanjem pogosto skritih zmagovalcev slovenskega gospodarskega okolja jim pomaga povečevati njihovo prepoznavnost na trgu dela in dotok kakovostnih kadrov, obenem pa krepi ponos in zavzetost njihovih zaposlenih. Hkrati jih »postavi na radar« in jim ponudi priložnost sooblikovati družbo oziroma razmere, v kakršnih želimo živeti in delovati.

Večino uspešnih podjetij in gazel odlikujeta odličnost izdelkov in trdo delo, kar sta danes potrebna, a ne zadostna pogoja za prihodnji uspeh. Iskati moramo tudi jasne razlikovalne prednosti, prodajno in marketinško odličnost. A svet se neprestano spreminja, povezuje in postaja kompleksnejši. Preživela in uspela bodo agilna, ustvarjalna podjetja z jasno vizijo in ambicijami, ki so se sposobna neprestano prilagajati in predvsem sodelovati. Še več vsega tega si želim na vseh ravneh, v gospodarstvu, šolstvu, državni upravi in celotni družbi.

Veselim se svetle prihodnosti v dinamičnem in povezanem svetu, kjer nas bodo vodile nove generacije mladih talentov – tudi po zaslugi Gazel.

Mag. Matej Košmrlj je izvršni direktor podjetja NiceLabel – Euro Plus, d.o.o., zlate gazele 2016