Pomen gazel je bil prepoznan že pred tremi desetletji, ob ugotovitvi ameriškega raziskovalca Davida Bircha, da kar 85 odstotkov novih delovnih mest in gospodarske rasti prispeva pet odstotkov najhitreje rastočih ameriških podjetij. Danes gazele ne predstavljajo zgolj nadpovprečno prodornih, dinamičnih in vsestransko uspešnih slovenskih podjetij, pač pa imajo bistveno širši vpliv. S seboj nosijo prepotrebno sporočilo, da se je vedno in povsod mogoče vključiti v razvojno dirko in uspeti. Projekt izbora slovenskih gazel je bil zasnovan z namenom dodatne podpore razvoju slovenskega podjetništva, saj je njegovo osnovno poslanstvo namenjeno usmeritvi v poslovno učinkovitost, preseganje meja znotraj lastne panoge in iskanje strateških priložnosti za poslovno rast.

Bitka za inovativnost je stalna bitka. Je pot, na katero mora danes vsako podjetje. Na ministrstvu se zavedamo, da ta pot ni lahka, in vemo, kakšna je naša vloga pri ustvarjanju podjetniških priložnosti ter zagotavljanju zmožnosti za njihovo uresničevanje.

Na nas je, da zagotovimo okolje, ki bo podjetjem omogočilo lažje poslovanje in podjetjem ne bo postavljalo ovir. Ustvariti moramo okolje, ki bo podjetja spodbujalo in jim pomagalo uresničiti svoj potencial. Hkrati morajo biti za višjo konkurenčnost slovenskih podjetij prilagojeni spodbude in ukrepi podpore. Vemo tudi, da vse to ni dovolj za realizacijo poslovnih ciljev, zato svoje napore vlagamo tudi v zagotavljanje finančnih virov. V ta namen skupaj z izvajalskimi institucijami in partnerji izvajamo različne ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju podjetij v vseh fazah njihovega življenjskega cikla.

Skupaj v letu 2017 načrtujemo 40  javnih razpisov, od tega 29 iz kohezijskih sredstev EU in 11 iz integralnih sredstev. Iz naslova evropskih strukturnih in investicijskih skladov ima naše ministrstvo v programskem obdobju 2014–2020 na voljo 818.000.000 evrov.

Cilji Slovenije na področju spodbujanja gospodarstva so usmerjeni predvsem v povečanje inovativnosti, konkurenčnost in internacionalizacijo slovenskih podjetij. Da smo na pravi poti, kaže tudi stanje gospodarstva v Sloveniji. To se premika v pozitivno smer in ugodni so tudi obeti. Bruto domači proizvod v drugem četrtletju 2017 je za 4,4 odstotka višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta, po napovedih Urada za makroekonomske analize in razvoj pa se bo široko osnovana gospodarska rast v prihodnjem letu nadaljevala. Hkrati je Slovenija na lestvici konkurenčnosti WEF (Global Competitiveness Index), ki jo pripravlja Svetovni gospodarski forum, letos napredovala za kar osem mest in tako dosegla 43. mesto med 137 državami.

Zagotovo so gazele na nacionalni ravni ena pomembnejših gonilnih sil gospodarskega razvoja in rasti. One so tiste, ki poznajo odgovore na današnje in prihodnje izzive in se ne ukvarjajo z izzivi preteklosti. Naj bodo vzor nam vsem!

Zmagovalcem izrekam iskrene čestitke in jim želim veliko uspeha tudi v prihodnje.

Zdravko Počivalšek,minister za gospodarski razvoj in tehnologijo