Na natečaj, ki je bil odprt do srede septembra, je prispelo 33 predlogov, dva od teh so izločili, ker v nasprotju z zahtevami natečaja nista bila oddana anonimno. Na podlagi meril, kot so bile vsebinska ustreznost, preprosta prepoznavnost, nezamenljivost, izvirnost in sodobnost ter likovna čistost, je žirija nagradila še nekaj rešitev: drugo nagrado je prejel Radovan Jenko, tretjo Katarina Klemen, štiri enakovredne četrte nagrade pa so prejeli Nenad Cizl, Tomato Košir, Robert Žvokelj ter skupina oblikovalcev Peter Bulovec, Maj Juvanec, Damijan Gašparič in Uroš Jereb. Novo celostno grafično podobo bodo uporabili že pri naslednji proslavi in podelitvi Prešernovih nagrad. kul