Če ogrevalni sistem, v katerega so povezani kotel z gorilnikom, cevna napeljava, ogrevala v prostorih in dimnik, ni redno vzdrževan, je njegov izkoristek slabši. V skrajnih primerih lahko tudi odpove in običajno se to zgodi takrat, ko je najmanj treba – ko je zunaj že pošteno mraz. Zato je zdaj skrajni čas, da dimnikar in usposobljen serviser opravita svoje delo, če za to nismo poskrbeli že ob koncu kurilne sezone.

Najprej naj delo opravi dimnikar

Priporočljivo je, da svoje delo najprej opravi dimnikar. Rezultat delovanja ogrevalnega sistema, predvsem peči in gorilnika, je namreč dober le, če bosta dimnik in peč temeljito očiščena. Dimnikar bo poleg tega očistil tudi zračnike, ki so namenjeni dovodu zgorevalnega zraka do kurilne naprave ali za prezračevanje stanovanjskih (ali poslovnih) prostorov. Čiščenje dimovodnih naprav je nujno za zagotavljanje ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav, čiščenje zračnikov zagotavlja neoviran pretok zraka, oboje pa je nujno za zagotavljanje požarne varnosti. Obloge na stenah dimovodnih naprav ne vplivajo le na pretok dimnih plinov in posledično na slabši izkoristek kurilnih naprav (že nekajmilimetrske obloge lahko pomenijo od šest do petnajst odstotkov večjo toplotno izgubo), ampak se lahko pri kurilnih napravah na trdno gorivo tudi nenadzorovano vnamejo.

Pogostost izvajanja dimnikarskih storitev

Ustrezno vgrajen dimnik prepreči prenos požara na stavbo, zato v sekciji dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije opozarjajo na pomen prvega dimnikarskega pregleda, ki je obvezen po vgradnji ali rekonstrukciji kurilne naprave. Dimnikarska služba pri tem preveri, ali so izpolnjene vse zahteve, napravo pa vpišejo v evidenco kurilnih naprav. Pogostost izvajanja dimnikarskih storitev v kurilni sezoni je predpisana. Vse naprave je treba pregledati enkrat na leto, pogostost čiščenja malih kurilnih naprav z močjo do 50 kW, ki so običajne v gospodinjstvih, pa je odvisna od vrste goriva. Peči na trdna goriva je treba čistiti štirikrat v sezoni, na pelete dvakrat, na tekoče in plinasto gorivo pa enkrat, pri čemer je treba pri zadnjih dveh enkrat v sezoni opraviti tudi meritve dimnih plinov.

Peči na trdna goriva

Dimnikar najprej pregleda in očisti dimnik, nato pa še peč. Peči na trdna goriva, kot so polena, sekanci in peleti, je treba pregledati večkrat na leto, ob koncu kurilne sezone pa jih je treba očistiti in opraviti redni servis. Če za to nismo poskrbeli spomladi, je zdaj skrajni čas. V neočiščeni peči se lahko zaradi vlage in sajastih oblog pojavi korozija, ki uničuje kurišče in dimnik, katranaste obloge, ki se največkrat nabirajo zaradi preveč vlažnih drv ali predimenzioniranosti peči, pa povečujejo nevarnost požara. Obloge je treba mehansko očistiti s strgalom in krtačo, lahko tudi s kemičnimi sredstvi. Dimnikar bo poleg tega preveril še tesnost vrat, nastavil bo regulator vleka, dimno loputo in pregledal varnostne naprave. Morebitne nepravilnosti, povezane z delovanjem peči, bo nato odpravil usposobljen serviser.

Peči na tekoča goriva

Peči na tekoča goriva je laže vzdrževati in pripraviti na sezono, po navadi je dovolj, da jih v ogrevalni sezoni dvakrat očistimo. Podobno kot pri pečeh na trdna goriva je treba odstraniti saje, ki se naberejo na stenah kurišča. Koliko jih je, je odvisno od nastavitve delovanje gorilnika, pa tudi od velikosti peči. Za ustrezne nastavitve gorilnika poskrbi serviser – bodisi po koncu kurilne sezone bodisi pred začetkom nove. Med servisom je treba preveriti in očistiti dovod za gorivo in filtre, preveriti in očistiti filtre na oljni črpalki v gorilniku in filtra na razpršilni šobi, očistiti dovodne kanale za zrak, ventilator in zgorevalno glavo gorilnika. Najpomembnejše pri pečeh na tekoča goriva pa so meritve. Pred začetkom sezone je treba preveriti sajavost, vsebnost ogljikovega dioksida, temperaturo dimnih plinov in izkoristek peči.

Peči na plin

Če se ogrevamo na zemeljski plin, je s pripravo na novo sezono manj dela, saj je zgorevanje v plinskih pečeh popolnejše kot v pečeh na trdna goriva. Pomembna sta predvsem redno vzdrževanje in pravilna nastavitev gorilnika. Serviser bo pred začetkom (ali po koncu) sezone preveril tesnost plinske napeljave do gorilnika, pregledal bo elektromagnetne ventile, ventilator, očistil gorilnik, pregledal filtre in elektrode. Dimnikar lahko očisti peč, preveri dimnik in opravi meritve, za nastavitve pa potrebujemo serviserja. Na stroške ogrevanja predvsem pa na varnost in bivalno ugodje znatno vplivajo izbira ustreznega kotla oziroma peči, pravilna vgradnja in redno vzdrževanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Očiščen rezervoar in urejena kurilnica

Motnje v delovanju ogrevalnih naprav lahko povzročijo tudi usedline (oksidacijski produkti), ki se naberejo na dnu rezervoarja in lahko zaidejo v sesalno cev. V rezervoarju za kurilno olje se tako nabereta gosta usedlina in voda pod kurilnim oljem, kar povzroči motnje v delovanju naprave, lahko tudi preneha delovati, zato ga je treba očistiti na približno pet let, najbolje takrat, ko je čim bolj prazen. Na vsakih pet let je treba pregledati tudi rezervoar za utekočinjeni naftni plin in opraviti tlačni preizkus. Vse našteto je delo za specializirana podjetja. Kurilnica mora biti pospravljena in lahko dostopna. V njej ne sme biti vnetljivih snovi ali predmetov, ki bi lahko hitro zagoreli. Drva ne smejo biti zložena neposredno ob peči. Čistoča je pomembna tudi pri pečeh na tekoča goriva in plin, saj gorilnik sesa zrak za gorenje iz prostora, kjer stoji peč. Če je v njem veliko prahu, gorilnik slabše deluje – na ventilatorju se nabira prah, zato je v kurišču premalo zraka, zgorevanje je slabše, zato je izkoristek peči slabši.

Vir: www.zps.si