Stavek je izpod peresa Mete Roglič iz njenega članka, objavljenega pod naslovom Tritedenska preložitev zmage v Dnevniku 23. oktobra 2017. In je hkrati tudi edino pravilno in odkritosrčno zapisan vzrok za tokratno najnižjo volilno udeležbo na predsedniških volitvah, kakor tudi za vse rapidno rastoče volilne udeležbe v preteklosti – do plebiscita.

Vsakršna druga in drugačna ugibanja ter navedbe ali celo kategorične trditve o vzrokih izjemno nizke volilne udeležbe so bodisi znamenje popolnega nepoznavanja psihologije množic bodisi politične propagande, s katero bi se želel prikriti dejanski vzrok, ki ga predstavlja skoraj popolna odtujitev slovenskih politikov in političark od ljudi.

Govorimo torej o s slovensko politiko nezadovoljnih volilcih, o kateri bi morali praviloma brati v črnih kronikah in ne na prvih straneh tiskanih in elektronskih medijev.

Gre za popolno nezaupanje neodvisnih, s svojo glavo razmišljajočih volilcev nasproti tistim volilcem, ki so tako ali drugače odvisni od javnih služb in se volitev morajo udeleževati. K slednjim lahko prištejemo še nabor bolj ali manj naivnih volilcev, ki še vedno nekako upajo v stilu: 'Oh, saj bo sedaj morebiti bolje…'

Vraga bo bolje, če volilke in volilci ne bodo vzeli stvari v svoje roke. Ena od teh je oblast ljudstva.

Ida Čuden Rebula, Sežana