»Zato, da bomo uresničili vizijo, bomo vselej potrebovali usposobljene, inovativne in pripadne ljudi,« pravi generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob. »Za potrebe proizvodnega procesa smo tako letos maja že zaposlili 35, v začetku oktobra pa še 32 novih sodelavcev. Gre za rudarje, strojnike in nekvalificirane delavce, ki jih potrebujemo v proizvodnem procesu. Število novih zaposlenih pa je odvisno tudi od tega, koliko od tistih, ki izpolnjujejo pogoje, se upokoji. Zaposlenim v proizvodnji za nekvalificirana dela smo v začetku leta omogočili, da se na internem razpisu prijavijo za delovna mesta kvalificiranih pripravnikov jame ter strojne in elektro smeri. In načrtujemo, da bomo na delovna mesta v strojni in elektrostroki premestili deset delavcev,« še pove Golob.

Štipendisti imajo prednost

V premogovniku ves čas sodelujejo s Šolskim centrom Velenje, od koder pridobivajo ustrezno usposobljene delavce. »Prav tako ustrezno usposobljene delavce že vrsto let pridobivamo iz nabora naših štipendistov. Ti imajo pri zaposlovanju tudi prednost. Aktivno pa se vključujemo tudi v učni proces in jih pri opravljanju obvezne prakse spremljamo že v času šolanja,« še pove Golob. V premogovniku so ponosni, da je njihov model partnerstva med podjetjem in šolo postal eden od vzorčnih tudi pri pripravi novega zakona o vajeništvu. Priznavajo pa, da je zanimanja za rudarske poklice vedno manj. »Tudi zato smo promocijske aktivnosti in sodelovanje s šolo za rudarstvo okrepili. V tem šolskem letu smo dijakom podelili 29 štipendij, od tega samo v matični družbi dvajset, v hčerinski družbi HTZ pa devet. Gre za geostrojnike rudarje, mehatronike operaterje, strojne tehnike in tehnike mehatronike, pa tudi električarje. »Tistim, ki so se prvič vpisali v prvi letnik programa geostrojnik rudar in geotehnik, pa smo za vsa leta šolanja podelili celo dvojno štipendijo,« še povedo v premogovniku, kjer bodo nekaj štipendij podelili tudi študentom rudarstva in strojništva.