»Čakamo,« pravi član organizacijskega odbora shoda za znanost, prodekan veterinarske fakultete Gregor Majdič. »Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je obljubila povišanje sredstev že za letošnje leto, a je državni sekretar Tomaž Boh po tem dejal, da to ne bo mogoče. Razočarali so nas tudi poslanci na seji odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki niso želeli izglasovati konkretnih številk, ampak so sprejeli zgolj priporočilo, naj se sredstva za znanost povečajo. To pa bi bilo izpolnjeno že, če bi se sredstva povišala za en evro,« je opozoril na cinizem sprejetega sklepa.

Nerednost razpisov

Znanstveniki so izračunali, da bi za osnovno raziskovalno delo še letos potrebovali dodatnih devet milijonov evrov, v prihodnjih dveh letih pa bi morala država dodati še več deset milijonov (v letu 2018 štirideset milijonov), da bi pri vlaganju v znanstvene raziskave dosegli en odstotek BDP, ki je simbolni pokazatelj razvitosti države na znanstvenem področju. Majdič pa obenem graja tudi stihijo pri razdeljevanju denarja. »V preteklih letih so bili razpisi na agenciji za raziskovalno dejavnost ARRS neredni – dvakrat sta se razpisa zamaknila, enkrat pa razpisa sploh ni bilo – in na tak način je država 'prihranila' denar.« S predstavniki shoda za znanost sta se poleti sestala predsednik vlade Miro Cerar in ministrica Maja Makovec Brenčič. Obljubila sta jim približno polovico sredstev. »V minulega pol leta se ni nič spremenilo,« pravi Majdič.

Vzeli čez noč, vračajo počasi

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) odgovarjajo, da je vlada na zadnji seji sprejela sklep, da si bo prizadevala dodatni denar zagotoviti že letos, vendar bo to odvisno od usklajevanj z ministrstvom za finance. V proračunu za leto 2018 pa je že predvideno povečanje sredstev za znanost za 11,43 odstotka (dobrih 18 milijonov evrov). K temu je sicer mogoče prišteti še pričakovana evropska sredstva, a znanstvenike skrbi, da je negotovost v tem, »evropskem« delu znanstvenega proračuna, prevelika, da bi bilo mogoče nanjo resno računati.

Glede stalnosti razpisov oziroma predvidljivosti financiranja so z MIZŠ zagotovili, da si za to prizadevajo skupaj z ARRS. Vendar je »prvi pogoj za predvidljivost razpisov večletna finančna stabilnost in predvidljiva rast proračunskih sredstev«, pravijo na ministrstvu. Tega pa sami ne morejo zagotoviti, saj gre za odločitve vlade, pa tudi ministrstva za finance, so opozorili.