Število debelih otrok in mladostnikov (starih od 5 do 19 let) se je v zadnjih 40 letih povečalo za desetkrat. Če se bo tako nadaljevalo, bo leta 2022 na svetu več debelih kot podhranjenih otrok in mladostnikov. To je ena od ugotovitev študije, ki so jo izvedli pod vodstvom Imperial College London in Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), rezultate pa objavili v reviji Lancet. Gre za najobširnejšo študijo do zdaj, saj so vključili podatke 130 milijonov ljudi (31,5 milijona za mlade od 5 do 19 leta; 97,4 milijona za starejše od 20 let). Raziskovalci so analizirali indeks telesne mase in spremembe v debelosti po regijah sveta od leta 1975 do leta 2016.

Pri študiji so sodelovali tudi raziskovalci s Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Eden od soavtorjev študije doc. dr. Gregor Starc, ki je tudi član delovne skupine SZO za boj proti debelosti otrok, je povedal, da so za študijo prispevali podatke o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine, ki jih spremljajo že več kot 30 let prek podatkov SLOfit oziroma športnovzgojnega kartona; na deset let izvajajo tudi analizo razvojnih trendov med otroki v Sloveniji (ARTOS).

Največ debelih v Sredozemlju

Analize kažejo, da je debelost med otroki in mladino v zadnjih letih poskočila in se še povečuje, zlasti v nerazvitih državah in državah v razvoju. Po drugi strani je zaznati umiritev trenda v razvitih državah, čeprav je debelih še vedno nesprejemljivo veliko. V Evropi je močno opazna razlika med severom in jugom, pri čemer je v sredozemskih državah največ debelosti. Starc poudarja, da so bili za razvrščanje v skupine prehranjenosti uporabljeni kriteriji indeksa telesne mase, ki pa so za današnje generacije precej nenatančni in velik delež otrok neustrezno razvrščajo med čezmerno prehranjene. »Dejansko je čezmerno prehranjenih in debelih otrok in mladostnikov v Sloveniji precej manj, kot kažejo takšne študije. Zelo pogosto se namreč med čezmerno prehranjenimi znajdejo tudi otroci in mladostniki, ki imajo veliko mišično maso in so izjemno gibalno učinkoviti.«

V letu 2016 je bilo po svetu 50 milijonov debelih deklet (6 odstotkov populacije) in 74 milijonov debelih fantov (8 odstotkov), medtem ko je bilo zmerno ali močno podhranjenih deklet in fantov 75 in 117 milijonov. Če pa prištejemo debelim še 213 milijonov čezmerno prehranjenih otrok in mladostnikov pod pragom debelosti, ugotovimo, da je leta 2016 na svetu živelo 56 odstotkov več otrok, ki imajo preveč kilogramov v primerjavi z otroki s premalo kilogrami. Če se bo sedanji trend nadaljeval, bo leta 2022 na svetu več debelih otrok kot podhranjenih otrok in mladostnikov.

671 milijonov debelih odraslih

Razmerje med spoloma je pri odraslih drugačno, tudi pri njih pa raziskovalci opažajo veliko povečanje števila debelih. Njihovo število se je povzpelo s 100 milijonov leta 1975 (69 milijonov žensk, 31 milijonov moških) na 671 milijonov v letu 2016 (390 milijonov žensk ali 15 odstotkov populacije žensk in 281 milijonov moških ali 11 odstotkov moških). Dodatnih 1,3 milijarde odraslih je čezmerno prehranjenih, vendar pod pragom debelosti.

V Evropi je največji delež debelih deklet na Malti (11,3 odstotka populacije), fantov pa v Grčiji (16,7 odstotka). Pri debelosti prednjačijo še Italija, Španija in Portugalska. Stanje v Sloveniji je boljše, vendar še vedno skrb zbujajoče. Med 200 državami so slovenski fantje na 91. mestu po pojavnosti debelosti (10,6 odstotka populacije) in na 64. mestu po deležu čezmerno prehranjenih (30,9 odstotka populacije), slovenska dekleta pa na 94. mestu po pojavnosti debelosti (7,4 odstotka populacije) in 102. mestu po deležu čezmerno prehranjenih (23,2 odstotka populacije), so sporočili s Fakultete za šport. lo