Zanimivo, kako se v Združenju Manager kar sami nagrajujejo in vlagajo v svoj ugled, kako so uspešni in družbeno odgovorni, do zaposlenih in socialnega okolja. Zakaj o tem ne govore zaposleni in socialno okolje? Koliko nagrajeno podjetje prispeva svojemu socialnemu okolju? Koliko nagrajeni menedžer oziroma podjetje, ki ga vodi, prispeva za skupno dobro, to je koliko davkov odvede državi, koliko sredstev daje za razne dobrodelne namene, mecenstvo itd.? Koliko ima podjetje zaposlenih, kakšna je njihova izobrazbena in starostna struktura, kakšne so njihove plače, vse primerjalno z ostalim gospodarstvom? V nasprotnem je ocena in kakovost nagrade majava.

Uspešnost Janeza Škrabca da dokazujejo tudi številke o njegovem inženiring podjetju: lani je 108 zaposlenih ustvarilo 117 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje in sedem milijonov evrov čistega dobička. Donosnost kapitala je znašala 24,4 odstotka, dodana vrednost na zaposlenega pa je s 144.000 evri med najvišjimi v Sloveniji. Že leta berem, da je Janez Škrabec ustanovitelj treh podjetij Riko in da nadaljuje podjetništvo očeta Staneta Škrabca, ki je bil direktor ribniškega Rika s 1600 zaposlenimi, a je končalo v stečaju, kar se vedno zataji. Berem: »Uspešno zgodbo je Škrabec ustvaril tudi s podjetjem Riko hiše, ki proizvaja in trži lesene biohiše. Podjetje zaposluje 65 ljudi, prav toliko pa jih zanje dela pri kooperantih. Lani so prihodek povečali za petino na osem milijonov evrov, ustvarili so pol milijona evrov čistega dobička.« Koliko zaposlenih ima torej skupina podjetij Riko, ki jih vodi Škrabec, nagrajeni menedžer leta 2017? Torej: 108 v Riko inženiringu in 65 v podjetju Riko Hiše d. o. o., ki ima proizvodnjo v Ribnici.

Za primerjavo realne uspešnosti navedimo podatek, da je podjetje Inotherm Ribnica imelo lani 240 zaposlenih in dobrih 51 milijonov evrov prihodkov ter 10,5 milijona evrov čistega dobička. Prihodki podjetja so se v zadnjih petih letih več kot podvojili. Pri nagrajevanju uspešnosti se praviloma vpraša, katero mesto zaseda na primer podjetje Riko hiše glede na letno prodajo hiš in tržni delež na trgu v Sloveniji in v Evropi? Na strani EF-UK berem: »Škrabec gradi svoj ugled z nenehnim podpiranjem vlaganja v raziskave in razvoj, poudarjanjem kakovosti izdelkov in storitev ter uspešnim dvigovanjem vrednosti podjetja.« Pri tem pa ni za vse navedeno nobenega kvantitativnega podatka, potrebnega za merilo uspešnosti. Tesni sodelavci najbolj cenijo njegovo nadpovprečno angažiranost in vztrajnost ter odločnost in predanost ciljem podjetja, ki niso kvantitativni. Kako so potem merljivi?

Škrabec prispeva k razvoju in rasti okolja in skupnosti tudi kot predsednik kluba Alumni in član sveta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik komisije za nagrade pri GZS, predsednik Slovensko-ruskega sveta itd. Dalje berem: Janezu Škrabcu je za podporo kulturnih dogodkov in ustanov časnik Finance podelil naziv mecen leta. Univerza v Ljubljani leta 2008 nagradi Janeza Škrabca s plaketo pro universitate labacensi za njegov prispevek h kakovostnemu razvoju Univerze v Ljubljani. Janez Škrabec je tudi ustanovni član Foruma 21 in član njegovega upravnega odbora. »Mecenstvo ni kupovanje odpustkov. Moj Bog je krščanski Bog, tej tradiciji pripadam. Jaz sem bil in sem še vedno marksist,« tako berem leta 2015 v Delu.

Gospod Janez Škrabec je poslovnež z dobrimi zvezami tudi v cerkvenih krogih, ki pravi: »Prvi kapitalisti smo najbolj izkoriščani.« Ali res? Domnevam, da to ne velja za vse njegove zaposlene.

Franc Mihič, Ribnica