Doslej nepregleden odcep za romarsko svetišče na Sveti Gori bo v letu dni nadomestilo krožišče. Na Prevalu, kot domačini imenujejo ta predel, stroji brnijo od sredine septembra. Čeprav bo imelo krožišče le en vozni pas, bo zaradi višinskih razlik in združitve štirih odcepov za Sveto Goro, Lokve, Grgar in Solkan njegova gradnja med zahtevnejšimi. Dela izvaja družba Kolektor CPG, z Direkcijo RS za infrastrukturo se je obvezala, da bo zgradila krožišče in opravila vsa druga pripadajoča dela za 1,5 milijona evrov.

»V sklopu del je predvidena gradnja štirikrakega enopasovnega krožišča z zunanjim premerom približno 28 metrov. Urejen bo približno kilometer priključnih cest v krožišče s pripadajočimi uvozi, zgrajeni bodo podporne konstrukcije in komunalni vodi, urejeno bo odvodnjavanje, postavljeni cestna razsvetljava in prometna signalizacija,« pojasnjujejo na Direkciji RS za infrastrukturo. Med gradnjo bodo na cestah polovične zapore, dela pa bodo predvidoma končana konec junija prihodnje leto.

Gradbišče prizorišče številnih bojev

Gradbince je na pobočju Svete Gore oziroma Skalnice pričakal teren, ki je bil v času prve svetovne vojne prizorišče številnih bojev. Prvi so zato na delo prišli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in dodobra prečesali teren. »Pohvaliti moram izvajalca del, ki se je odločil za detekcijo terena. Ta ni bila zaman, saj smo v tem času pregledali 10.000 kvadratnih metrov terena in tukaj odkopali 32 kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne. Gre za topovske granate tako avstrijske kot italijanske izdelave, ročne bombe in vžigalnike,« našteva Darko Zonjič, vodja enote. Odstranjena ubojna sredstva so skupaj tehtala dobrih 195 kilogramov.

Zanimivo je, da na površju niso našli nobenih ostankov vojne več. Ljubiteljski zbiratelji so očitno že zelo dobro očistili teren. Zato pa se je večina najdb skrivala pod zemljo med metrom ter metrom in pol globine.