Vedeti moramo, da je vojaško-politična zveza Nato, ustanovljena leta 1949, v rokah ameriške administracije. Danes, skoraj 70 let kasneje, zagotavlja predvsem prevlado ZDA in gospodarsko-politično podrejanje preostalega sveta ameriškim kolonialnim interesom. Stoltenberg zastopa predvsem ameriške interese. Tako moramo razlagati tudi pomen obeh citiranih izjav. Zakaj ju razumemo kot vojno hujskaštvo?

Politika ZDA, ki je v času druge svetovne vojne prispevala odločilen delež k porazu nacistične Nemčije, se je kasneje transformirala na slabše. Dokazov o škodljivosti ameriške politike za prebivalstvo v različnih delih sveta je več kot dovolj. Skoraj neverjeten je podatek, da je ameriška administracija največje uničevalne vojaške pohode oprla na izmišljene in lažne dokaze. Leta 1964 so laž o napadu na ameriški rušilec Maddox v vietnamskih teritorialnih vodah uporabili kot povod za sprožitev vietnamske vojne. Trajala je polnih deset let. Na enak način, z lažjo, da Irak poseduje orožje za množično uničevanje, so leta 2003 ZDA brez soglasja ZN v koaliciji tridesetih držav začele vojno v Iraku.

V Vietnamu je ameriška vojska na vrhuncu spopadov štela nekaj več kot pol milijona vojakov. Ta vojna se je končala s porazom ZDA. Ubitih je bilo 3,5 milijona Vietnamcev in 58.000 Američanov. Bilanca še vedno nekončane vojne v Iraku je enako pretresljiva. Pobitih je bilo 1,3 milijona civilistov, več kot pet milijonov prebivalcev pa je v izgnanstvu. Podobna zgodba je tudi vojna v Afganistanu. Povod za invazijo ameriške vojske na Afganistan leta 2001 je bila grožnja mednarodnega terorizma. Na vrhuncu spopadov se je v Iraku kot tudi v Afganistanu bojevalo kakih 100.000 ameriških vojakov. Število danes dobrih 8000 ameriških vojakov v Afganistanu prav zdaj povečujejo in računajo tudi na udeležbo pripadnikov članic Nata.

Ravnanje Nata je pomembno zato, ker so članice EU razen nekaj izjem hkrati včlanjene tudi v to vojaško politično zvezo. Ameriška administracija prek Nata neposredno posega tudi v delovanje Evropske unije. Brez pretiravanja lahko zapišemo, da je stabilnost Evrope veliko bolj odvisna od ravnanja ZDA – in zaradi tega tudi ogrožena – kot pa od Rusije. ZDA posedujejo v stotini držav kakih tisoč vojaških oporišč. V svetovnem merilu namenjajo za oboroževanje kar 41 odstotkov takšnih izdatkov in proizvedejo kar 78 odstotkov konvencionalnega orožja v svetu. Morebiti pa veliko pove tudi podatek, da je bilo v obdobju od leta 1945 do 2001 registriranih 248 vojaških spopadov in da so v kar 201 primeru takšen spopad začele ZDA.

Spoznanje, da tudi Slovenija kot članica Nata sodeluje pri uresničevanju sprevržene ameriške politike, bi morala skrbeti naše državljane. Kar nekaj ameriških predsednikov se je sklicevalo na dovoljeno uporabo »pravične« vojne. Svoje odločitve za vojaško opustošenje sveta so upravičevali celo s pravico, pridobljeno neposredno od boga. Vendar vsaj v naši galaksiji zanesljivo ni boga, ki bi ameriški administraciji delil pooblastila za ravnanje, ki namesto pravic in svoboščin prinaša nepopisno trpljenje in množično umiranje nedolžnih civilistov. Ameriški režiser Oliver Stone je razkril bistvo ameriške uničevalne politike. Pravi, da v ZDA ne gre za posameznike, politike iz vrst republikancev ali demokratov, temveč da se soočamo z (državnim) uničevalnim sistemom, z vojaško-industrijskim, varnostno-finančnim in medijskim kompleksom.

Vsem nam, ki nismo državljani ZDA, se zastavlja eno samo vprašanje. Ali obstaja pot, način za spremembo (podivjane) ameriške politike? Jo lahko pripravimo do tega, da bo svoje prihodnje ravnanje oprla na določilo, zapisano v njihovo lastno ameriško ustavo davnega leta 1787, ki se glasi takole: »Vsakdo ima pravico, da odloča o svojem življenju, svobodi in o tem, kako si bo ustvaril srečo v življenju.«

Janez Krnc, Litija