No, bom pa še enkrat povedal svoje mnenje, saj bi to moralo nekaj veljati, ker že od rojstva, torej skoraj 75 let, živim v Ljubljani in jo imam kot pravi Ljubljančan tudi zelo rad.

Mesta se ne razkopava in prenavlja kar ad hoc, na več koncih hkrati, ampak se najprej načrtuje ter uredi moderen mestni in primestni potniški promet (Ljubljana je po njegovi ureditvi in funkcioniranju prav pri dnu evropskih prestolnic), šele po tem se z razkopavanjem popravlja tisto, kar je še treba, in seveda tudi poskrbi za lepši videz mesta.

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja sem bil delegat v Skupščini mesta Ljubljane. Takrat smo sprejeli srednjeročni načrt Ljubljana 2000, po katerem bi moral v Ljubljani že leta 1991 voziti tramvaj na progi Vič–Vižmarje, na drugih predvidenih progah pa do leta 2000. Pa ni bilo nič od tega, razen nekaj ponovno izdelanih (napol kopiranih) študij, ki pa so bile prav gotovo dobro plačane.

Peter Kozin, Ljubljana