Pravica do samoodločbe seveda ni samoumevna. Stalin je govoril, da ima pravico do samoodločbe le narod, ki živi ob zunanji meji države. Tudi v mednarodnem pravu (ki je vendarle lex imperfecta) ob pravici do samoodločbe obstaja pravica do celovitosti države. Katera od obeh pravic prevlada, pa je stvar realnih razmerij in realnih moči v državi, tudi stvar fizične prisile.

Za trenutek pozabimo na lastne interese in navijaške pristranosti ter poglejmo objektivna dejstva.

Tudi življenje v veliki in močni državi ima svoje prednosti. Kdo more z gotovostjo trditi, da Slovenci ne bi zdaj gledali turških minaretov namesto krščanskih zvonikov in da naša dekleta ne bi nosila burk, če v svojem času ne bi živeli pod Habsburžani, ki so imeli obsežno dedno posest in bili tudi nemški cesarji? Tudi v bitki pri Sisku je sodelovalo štiri petine krščanskih vojakov, ki jih je plačeval cesar oziroma Habsburžani.

Zgodovina nas uči, da osamosvajanje ni vedno uspešno (Baskija, Južna Tirolska, Biafra). Tudi odločitev ljudstva ni vedno optimalna. Demokratična izvolitev Hitlerja nam kaže, da lahko nekaj hujskačev z veliko denarja obnori narod, da izglasuje kar koli. Tudi Grki so na svojem referendumu zaman izglasovali sklep, da drugi Evropejci plačujemo njihovo razkošje.

Za osamosvojitev morajo biti izpolnjeni notranji in zunanji pogoji. Med notranjimi pogoji je na prvem mestu izvajanje efektivne oblasti na svojem ozemlju in taka ali drugačna privolitev skupne države v osamosvojitev. Med zunanjimi pogoji mora biti podana zaščita vsaj ene dovolj močne in vplivne države. V primeru Slovenije je prav takrat močno povečana Nemčija iskala svoje interese in nas zaščitila.

Osamosvajanje kolonij se je izvršilo, ko matice niso bile več v stanju obvladovati lastnih imperijev. Osamosvojitev države ima lahko tudi širše posledice. V Afriki se meje držav, ki so jih potegnile kolonialne sile, skoraj nikjer ne ujemajo z nacionalnimi ali plemenskimi mejami. Uveljavljanje pravice do samoodločbe bi lahko pomenilo morja krvi.

Po moji sodbi je v tem trenutku za Katalonce, Špance in vse druge najboljše vodilo: »Pustimo času čas!«

Janez Škulj, Velike Lašče