Španske delnice še zmeraj padajo, saj so investitorji začeli ocenjevati stroške španske krize. Prihajajo že prve ocene, za koliko se bo rast španskega BDP korigirala navzdol zaradi katalonske krize. Španija je po velikosti četrto gospodarstvo v Evropski uniji.

Še pogled v Azijo. Delnice v Šanghaju so porastle po triurnem govoru kitajskega predsednika Xi Jinpinga na letnem kongresu kitajske komunistične partije, v katerem si je kot dolgoročni cilj zastavil, da postane Kitajska vodilna svetovna velesila do leta 2050. Kitajska kot drugo največje svetovno gospodarstvo se srečuje z velikimi strukturnimi izzivi, zato jo v prihodnjih petih letih čaka kar nekaj ključnih reform, če želi stopiti na pot svojega dolgoročnega cilja.

V Sloveniji nas je včeraj KDD obvestil, da se je končal prevzemni postopek družbe Certa holding, d. d. Prevzemnica Postojnska jama, d. d., je pridobila 49 odstotkov delnic prevzete družbe. Velja pa omeniti, da statut prevzete družbe določa, da posamezni lastnik ne more imeti v svoji lasti več kot deset odstotkov delnic družbe. Po poročanju časnika Finance so ponudbo sprejeli trije od šestih dosedanjih največjih delničarjev: Beli Admiral, Biro Mibo in Odvetniška pisarna Dušana Kecmana. Med lastniki naj bi ostali Ilirika in Ilirika Zavarovanje. Postojnska jama, d. d., kot prevzemnica je v prospektu za prevzem zapisala, da namerava po koncu prevzema sklicati skupščino Certe holding, d. d, in na njej predlagati spremembo statuta prevzete družbe, tako da se iz njega brišejo omejitve maksimalnega desetodstotnega lastniškega deleža v družbi. Hkrati bi se brisale tudi omejitve glede izvrševanja glasovalnih pravic. Skupščino delničarjev je za 30. oktober že sklical Jožef Močnik, ki ima v lasti 9,5 odstotka družbe. V sklicu predlaga odpoklic vseh članov dosedanjega nadzornega sveta in imenovanje novih. Na Cerkljanskem bo še živahno.